Nejnovější články

Spolek rodičů – výše příspěvku ve školním roce 2021/2022

9. září se konala v naší škole výroční schůze Spolku rodičů. Členové se usnesli na tom, že výše příspěvku pro školní rok 2021/22 bude po dočasném snížení z důvodu složité situace v loňském roce, opět vrácena na původní částky, které byly v letech předchozích:

Za rodinu, ze které navštěvuje školu jedno dítě, je to 600,- Kč na školní rok,
za rodinu, ze které navštěvují školu dvě nebo více dětí, je to 900,- Kč na školní rok.

Příspěvky budou zasílány na účet číslo: 260142881/0300. Do poznámky bude uváděno jméno žáka / žáků a jejich třída / třídy. Příspěvek by měl být uhrazen nejdéle do konce listopadu 2021.

(Pokračování textu…)

Ve škole se to vaří!

Po dlouhé době půstu mohou sedmé třídy opět vstoupit do školní kuchyně a doufáme, že tuto bohulibou činnost v tomto školním roce žádné protiepidemické opatření nepřeruší. Začínáme pomalounku polehounku, takže jednohubkami…

(Pokračování textu…)

Pozvánka na schůzku Spolku rodičů

Spolek rodičů při ZŠ Velká Chuchle zve rodiče žákyň a žáků školy na

SCHŮZKU SPOLKU,

která se bude konat 09.09. 2021 od 16.30 hodin v jídelně školy.

 

Program:

– diskuse, náměty k činnosti Spolku

– schválení výše finančního příspěvku

– schválení návrhu rozpočtu pro nový školní rok

– projednání zprávy o činnosti a hospodaření spolku ve školním roce 2020/21

– volba nových členů výboru

 

Za radu spolku vás zve Hana Lošťáková

Informace k úvodním třídním schůzkám

Třídní schůzky se konají ve čtvrtek 9. září 2021:

17,00 – 1. až 4. ročník + V. B

17,30 – 6. až 9. ročník + V. A

 

Informace k hygienickým pravidlům. Citace ze stránek: FAQ COVID-19 – edu.cz

Třídní schůzky

· Třídní schůzky jsou svým charakterem posuzovány jako veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, kulturní apod. a řídí se tedy podle bodu 13 mimořádného opatření, ze kterého vyplývá především toto

· V případě, že se třídních schůzek najednou (v jedné místnosti) účastní více než 20 osob, je nezbytné, aby se tyto osoby prokázaly jedou z podmínek

· Organizátor akce, v tomto případě škola, má pak obecně povinnost kontrolovat splnění podmínek a osobám účastnícím se této akce je stanovena povinnost prokázat se splněním podmínek.

Po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách školy budou mít všichni nasazeny respirátory.