Nejnovější články

28. září – Den české státnosti

V uplynulém týdnu jsme si na druhém stupni v rámci hodin Dějepisu připomenuli, že 28. září slavíme státní svátek – Den české státnosti v souvislosti s výročím mučednické smrti svatého Václava. Český kníže z rodu Přemyslovců, který žil v 10. století, stál za rozšířením křesťanství na našem území a ačkoliv vládl velice krátce, stal se po své smrti ochrácem a zemským patronem.

Dokumenty o životě sv. Václava a svatováclavské tradici:

Dějiny udatného českého národa – sv. Václav (určeno pro 1. – 5. ročník)

Odkaz sv. Václava (od 6. ročníku)

Svatého Václava známe jako asketu, protože příběhy o něm psali mniši, vysvětluje historik Kubín (aktuální rozhlasový rozhovor ČRO-Plus, pro zájemce)

 

Tomáš Hromádka

Časopis Hlásná trouba ve školním roce 2020/2021

Školní časopis Hlásná trouba bude vycházet i ve školním roce 2020/2021. Jeho společná příprava bude podmíněna současnou epidemickou situací, což znamená, že zatím nebudou možné společné schůzky redakce časopisu. Zájemci z řad dětí 5. – 9. ročníku se mohou na sestavování časopisu podílet doma v rámci internetového redakčního systému. (Pokračování textu…)

Stanovisko vedení školy k výzvě ministra zdravotnictví

Vzhledem k epidemické situaci v naší škole nepovažujeme za nutné vyhlašovat ředitelské volno  na pátek 25.9.2020.
K tomuto kroku bychom přistoupili pouze v případě centrálního nařízení ze strany Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Adapťák očima Anežky

Ve čtvrtek 3. 9. jsme v 8 hodin vyjeli do centra Březová na jihu Čech. Zdejší areál nabízel zábavu jak pro děti, tak pro dospělé. První dva dny jsme si povídali a hráli různé týmové hry. Líbilo se mi, že jsme se víc poznali navzájem i s naší novou třídní učitelkou. V sobotu a v neděli jsme si užívali toho, co park nabízel. Hráli jsme únikovky a bojovky, lezli jsme po stěnách a zdolávali překážky lanového parku. Byly to báječné 4 dny mého života a jistě na to budu dlouho vzpomínat.

Anežka Veselá, 6.B

(Pokračování textu…)

Adaptační kurz 6. tříd 3. – 6. 9. v Březové

Každoročně probíhá na začátku školního roku adaptační kurz dětí, které 5. třídou opouštějí 1. stupeň a míří na stupeň 2. S tímto krokem souvisí změna učitelů, předmětů, kolektivu, který se proměňuje po odchodu dětí na gymnázium a příchodu nových dětí, o chemických změnách v organismu dvanáctiletých nemluvě. Adaptační kurz je jednou z možností, jak se na tento krok (malý pro lidstvo, ale velký pro jednotlivce) připravit. Letos jsme vyrazili na 4 dny do Březové.

 

(Pokračování textu…)

Informace školní družiny

Vážení rodiče,

pro školní rok platí, že do 10. dne v měsíci jsou zákonní zástupci povinni uhradit za své dítě měsíční poplatek ve výši 350,- Kč

na účet č. 30015 – 131628359/0800,

do popisu pro příjemce uveďte třídu a jméno dítěte.