Nejnovější články

Deváté třídy si zkusily založit stát

V rámci osmičkového výročí se deváté třídy vydaly na povedenou bojovku Založení státu, kterou pořádalo umělecké sdružení Vyšehrátky. Akce probíhala na Chodovské tvrzi. Skupinky po maximálně deseti žácích plnily úkoly, které musí splnit každý nově vznikající stát. Žáci tak například sestavovali své státní heslo, navazovali diplomatické vztahy, volili hlavu státu, získávali ocenění nebo vyráběli státní vlajku. Zábavnou formou se tak naši deváťáci seznámili s událostmi kolem 28. října, které si ještě budou připomínat během projektového dne na naší škole.

Mgr. Zuzana Šálanská

Adaptační kurz pro žáky šestých tříd

Minulý týden se děti ze VI. A a VI. B zúčastnily třídenního adaptačního kurzu na Svaté Hoře u Příbrami. V rámci přípravy na druhý stupeň byl program zaměřený především na vytvoření kooperativní a přátelské atmosféry v nových kolektivech. Děti hrály hry, kde se musely soustředit na společné nacházení řešení. Kurz pomohl nejen k vytvoření dobré nálady uvnitř dětských skupin, ale výrazně se posílil i vztah žák – třídní učitelka. Vybíráme pár hodnocení samotných žáků. (Pokračování textu…)

Setkání s patrony

Ve středu 12. 9. jsme se letos poprvé setkali se svými patrony z 8. třídy. Společně jsme si na asfalt u naší školičky namalovali křídami obrázky z prázdnin. Zavzpomínali jsme na moře, sluníčko, výlety na loďkách, legraci na táboře i na ostatní zážitky z prázdnin.

Vaši druháci

Pozvánka na schůzku Spolku rodičů

Spolek rodičů při ZŠ Velká Chuchle

zve rodiče žákyň a žáků školy na

SCHŮZKU SPOLKU,

 

která se bude konat 13.9. 2018 od 16.00 hodin ve třídě 4.A v přízemí nové přístavby školy.

Program:

– diskuze, náměty k činnosti Spolku

– schválení výše finančního příspěvku

– schválení návrhu rozpočtu pro nový školní rok

– projednání zprávy o činnosti a hospodaření spolku ve školním roce 2017/18

– volba nových členů výboru

 

 

 za radu spolku vás zve Hana Lošťáková

Chceš připravovat časák?

Rád/a píšeš o zajímavých věcech? Chceš se zviditelnit? Fotografuješ? Kreslíš komixy? Rád/a pracuješ na počítači? Chceš obětovat chvilku svého volného času pro druhé? Pokud jsi alespoň jednou odpověděl/a ano, pak přijď na úvodní schůzku redakce školního časopisu Hlásná trouba, která se bude konat v úterý 11. září 2018 o velké přestávce v třídě VI. B.

Tvorba školního časopisu je doporučena pro zájemce z 3. – 9. ročníku s domácím přístupem k internetu.

Na setkání se těší

Tomáš Hromádka

P.S. Hlásnou troubu z minulých let lze najít na internetu na adrese https://www.schoolpressclub.com/skoly/hlasna-trouba