Nejnovější články

Kráčeli jsme ve stopách českých králů

V pátek 8. 10. se vydala 9. B na procházku starou Prahou. Začali jsme u Prašné brány a Starým Městem jsme přes Karlův most pokračovali až k Pražskému hradu. Neobjednali jsme si průvodce, ale  provázeli jsme se sami. Ve dvojicích jsme si připravili krátké povídání o těch nejdůležitějších památkách Královské cesty: o Prašné bráně, Týnském chrámu, orloji, Klementinu, Černínském paláci a Matyášově bráně. V poledne jsme byli svědky slavnostní výměny hradních stráží. Působivou atmosféru sídla českých králů a prezidentů jsme zakončili focením skupinek spolužáků v královském hermelínu a koruně a s meči v rukou.      Agáta Menclová, Pavla Obadalová a 9. B   

  (Pokračování textu…)

Oznamuje se láskám vašim…

…jak se dřív psalo, že od sobotního odpoledne už naše milá kolegyně a oblíbená paní učitelka Lucie Krpatová není Lucie Krpatová, ale Lucie Šloufová.  Gratulujeme a přejeme, aby všechny další změny byly pozitivní a šťastné jako úsměvy na tvářích novomanželů.

První setkání patronů z šesté A a patrončat

V úterý 5. 10. proběhlo první setkání nových patronů s novými patrončaty. Letos máme jednu 6. třídu a dvě třídy první, takže patrončátek je víc a každý patron se tak bude starat o prvňáčka z první A i B.

Jako první společnou akci jsme vybrali malování na chodník. Přes počáteční rozpaky na obou stranách se nakonec podařilo vytvořit dvojice i vícečetné skupinky a společně jsme „vybarvili podzim“.

Na další společnou akci se už moc těšíme.

(Pokračování textu…)

Adapťák VI. A

Na začátku září jsme vyjeli na prodloužený víkend na adaptační kurz. Ubytovali jsme se v penzionu Trnávka, ve kterém naše třída už párkrát byla. Tentokrát ale v trochu jiném složení a s novou paní učitelkou a paní asistentkou.

 

(Pokračování textu…)

Spolek rodičů – výše příspěvku ve školním roce 2021/2022

9. září se konala v naší škole výroční schůze Spolku rodičů. Členové se usnesli na tom, že výše příspěvku pro školní rok 2021/22 bude po dočasném snížení z důvodu složité situace v loňském roce, opět vrácena na původní částky, které byly v letech předchozích:

Za rodinu, ze které navštěvuje školu jedno dítě, je to 600,- Kč na školní rok,
za rodinu, ze které navštěvují školu dvě nebo více dětí, je to 900,- Kč na školní rok.

Příspěvky budou zasílány na účet číslo: 260142881/0300. Do poznámky bude uváděno jméno žáka / žáků a jejich třída / třídy. Příspěvek by měl být uhrazen nejdéle do konce listopadu 2021.

(Pokračování textu…)

Ve škole se to vaří!

Po dlouhé době půstu mohou sedmé třídy opět vstoupit do školní kuchyně a doufáme, že tuto bohulibou činnost v tomto školním roce žádné protiepidemické opatření nepřeruší. Začínáme pomalounku polehounku, takže jednohubkami…

(Pokračování textu…)