Nejnovější články

Pozvánka na oslavu 100. narozenin naší republiky


Tři dny před památným 28. říjnem, kdy uplyne 100 let od založení 1. československé republiky, vyvrcholí ve čtvrtek 25. října 2018 oslavy tohoto významného výročí i v ZŠ Charlotty Masarykové. V 10. 15 hodin se bude konat vzpomínkové shromáždění žáků, učitelů, hostů a dalších zájemců před pamětními deskami obětem první světové války, jež jsou umístěné na hlavní budově školy. Dopoledne proběhne hravý a naučný program, který pro naše nejmenší žáky nachystali jejich starší spolužáci. Odpoledne od 14:30 do 17 hodin  bude škola otevřená i pro rodiče a všechny, kteří se o aktivity chuchelské školy zajímají. V celé historické budově školy, která byla postavena za první republiky, budou žáci prezentovat své dílčí projekty, které vytvořili v rámci celoškolního projektu Osmičková lavina. Žáci devátých tříd připravují  akční překvapení v podobě Osmičkové bojovky. Ti, kteří ji úspěšně zvládnou, získají trikoloru na klopu. V přízemí školy bude otevřena i stylová prvorepubliková kavárna. Těšíme se na vás, že nás přijdete navštívit, popovídat si, zavzpomínat a dát si kávu i Masarykovy řezy.

Hovory s TGM

Brzy oslavíme 100 let od vzniku samostatného Československa, deváťáci se v dějepisu o 1. republice právě učí, a protože 18. října měl premiéru film, v němž je hlavním hrdinou T. G. Masaryk, šli  ve čtvrtek místo dějepisu do kina. (Pokračování textu…)

Doteky státnosti

Ve středu 10.10.2018 navštívila VIII. třída výstavu Doteky státnosti, kterou v Jízdárně Pražského hradu připravil Vojenský historický ústav. Výstava je připravena ke 100. výročí založení našeho státu a je zcela výjimečná soustředěním unikátních exponátů na jedno místo. Příběhy vystavovaných předmětů tvoří osu celé výstavy. Žáci k výstavě vypracovali pracovní list.

Stejnou výstavu navštívili i žáci VII.B třídy ve čtvrtek 18. října 2018. Ti měli štěstí, protože měli možnost si prohlédnout navíc na Vítězném náměstí v Dejvicích výstavu vojenské techniky Armády České republiky, která se účastní vojenských misí v zahraničí.

Turnaj v minikopané

Ve středu 10.10. 2018 se zúčastnili vybraní chlapci z 8. a 9. tříd Obvodního kola v minikopané ve IV. kategorii. Ve čtvrtek 11.10. ve stejném turnaji bojovali chlapci a jedna dívka ze 6.a 7. tříd ve III. kategorii. Turnaj pořádal DDM Praha 5. Konal se na fotbalovém hřišti SK Motorlet, Butovická 35, Praha 5. Obě naše družstva si vedla skvěle! Postoupila do pátečních soubojů. Po urputných bojích se družstvo mladších žáků umístilo na krásném 4. místě a družstvo starších žáků na 5. místě z 18 škol na Praze 5.

Vyšla Hlásná trouba

První letošní číslo školního časopisu Hlásná trouba bude dnes distribuováno redaktory do jednotlivých tříd. Redakce časopisu pracuje v pozměněném složení a tvoří ji průřezově žáci 4. – 9. ročníku. Hlásnou troubu připravují v době školních přestávek a doma v době osobního volna. Časopis můžete číst nejenom v tištěné podobě ve škole, ale také doma na internetu na adrese:

https://www.schoolpressclub.com/skoly/hlasna-trouba

Průzkum vzdělávacích kapacit

Vážení spoluobčané,

Dovolujeme si Vás tímto požádat o vyjádření Vašeho názoru na oblast vzdělávání na území Malé a Velké Chuchle. Věnujte prosím několik málo minut vyplnění jednoduchého dotazníku, který poslouží pro získání lepšího přehledu o některých základních aspektech vzdělávání a volnočasových aktivit. Vyplnění dotazníku je anonymní. Výstupy budou využity v závěrečném dokumentu MAP I, kterým městské části v regionu Prahy 16 se snaží společně reagovat na změny v potřebách ve vybavení školských zařízení a zajistit společně peníze (mj. z prostředků Evropské unie). Dotazník je určen pro rodiče, žáky a pedagogy v celém území Prahy 16. Dotazník bude přístupný do 20. 10. 2018.

Předem děkujeme za spolupráci!

Dotazník najdete na adrese: https://1url.cz/sMu8k

Sedmáci už začali vařit

V rozvrhu 7. tříd najdete kromě jiných zajímavých předmětů i vaření. Sedmáci vaří v úterý a ve středu odpoledne a zatím se zdá, že nevaří z vody a že je to baví. Vyráběli jednohubky, chystají se na pomazánky a učitelé mohou potvrdit, že jejich výtvory vypadaly esteticky, a dokonce i následující den byly nejen poživatelné, ale i velmi dobré. Podívejte se alespoň na fotodokumentaci jejich kuchařského umění.

Ivana Motýlová

Sedmáci spali ve škole

Noc z 25. na 26. září strávili žáci 7. ročníku ve škole. My ze VII. B jsme spaní ve škole pojali odpočinkově a adaptačně.

Ještě v podvečer jsme podnikli dobrodružnou cestu do lomu v Chuchelském háji, kde jsme si při krásném podzimním západu Slunce kdesi za Homolkou zahráli několik her, na ohni opekli buřty a nad žhavými uhlíky spřádali plány do budoucna. Za svitu hvězd jsme se potom vrátili do školy, kde po filmové komedii a prvním nácviku možného tanečního čísla na školní akademii (ano, akademie už bude za 9 měsíců!) zalehli do spacáků.

Říká se, že ranní ptáče, dál do skáče, a tak po sedmé hodině jsme už seděli ve školní kuchyňce a užívali si báječný perník, který upekla Evelína. Dopolední program byl rozdělen na dva bloky. V prvním jsme navštívili Muzeum hl. m. Prahy, kde jsme si zopakovali své znalosti z období pravěku.

(Pokračování textu…)