Nejnovější články

Čtenářská soutěž Kniha je poklad pokračuje

Letos startujeme 6. 12 .2021. Na facebookové stránce projektu MAP II. Praha 16 bude na Mikuláše 6. 12. 2021 zveřejněna událost – 1. kolo čtenářské soutěže Kniha je poklad a představena 1. vybraná kniha.
Pro první kolo vybíráme knihu vhodnou pro 1. stupeň. Na krátkou recenzi knihy naváže soutěžní otázka. Odpověď lze odvodit z přebalu knihy nebo anotace – není nutné knihu přečíst. O týden později – 13.12.2021 ve 12 hodin proběhne v přímém vstupu  losování: 3 výherci knihu obdrží poštou.
Po losování bude 13. 12. zveřejněna druhá kniha a otázky k ní – tentokrát pro starší žáky 2. stupně a opět po týdnu, tedy 20. 12. 2021 proběhne losování.
Sledujte FB stránku projektu: https://www.facebook.com/MAP.Praha.16.
Veškeré informace k soutěži budou také na webu projektu MAP II. Praha 16. https://www.mcpraha16.cz/MAP-II.

Mikulášské nadělení

Přestože je teprve 3. 12., svatý Mikuláš se dneska v doprovodu čertů a andělů ukázal v Chuchli. Má toho prostě hodně. Ale u nás ve škole je hříšníků pramálo, drobné přestupky byly vykoupeny zpěvem a odpuštěny, takže Mikuláš jen káravě vyzval k polepšení a čerti řinčeli řetězy naprázdno. Můžete si o tom nechat doma vyprávět. Dokonalé černé i bílé outfity si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

(Pokračování textu…)

9. A se zúčastnila soutěže Bobřík informatiky

BOBŘÍK INFORMATIKY je předmětová soutěž, podporovaná Ministerstvem školství. Soutěž je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií a klade si za cíl seznamovat žáky  s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače. Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Logické úlohy si v letošním roce vyzkoušeli žáci z 9. A a dosáhli výborných výsledků.

Den únikových her v Questerlandu

8. listopadu se třídě 8. B na poslední chvíli podařilo uniknout strašákovi covidových omezení do „únikovky“ Questerland na pražských Vinohradech. Bylo to napínavé dopoledne plné náročných úkolů a nečekaných zážitků. Chcete-li se dozvědět více, pojďte si přečíst vyprávění Matěje Zimy.

(Pokračování textu…)

Přistaň na správné škole! Veletrh pražských středních škol Schola Pragensis 2021 bude znovu online

Přehlídka pražských středních a vyšších odborných škol se letos nemůže kvůli pandemii koronaviru pořádat v tradiční prezenční formě, 26. ročník veletrhu Schola Pragensis se tak ve dnech 25. až 27. listopadu 2021 opět uskuteční pouze online. Mottem akce je tentokrát „Přistaň na správné škole!“, které vychází z vítězného motivu plakátu pro letošní ročník. Uchazeči o vzdělávání na středních školách a zájemci o vyšší odborné studium najdou veškeré informace na webu scholapragensis.eu. Veletrh bude doplněn o živá vysílání z Kongresového centra Praha a také ze zapojených škol, pokud to epidemická situace dovolí. (Pokračování textu…)

Třídní schůzky

Vážení rodiče,
rádi bychom Vás informovali o tom, že vzhledem k aktuální epidemické situaci se nebudou třídní schůzky konat prezenční formou. Důvodem je opět naše snaha eliminovat momenty, které by mohly ohrozit školní výuku.

Třídní učitelé se Vám nejpozději v pondělí ozvou s informací, jakou formu schůzky ve své třídě zvolili.

Děkujeme Vám za spolupráci!

Informace ke školnímu stravování pro žáky v karanténě

V době karantény a distanční výuky mají žáci nárok na dotovaný oběd. Obědy škola neodhlašuje, odhlášku musí zajistit zákonný zástupce na tel.: 604 457 079 (p. Kincl – vedoucí ŠJ), e-mail: .

Obědy je možné vyzvednout do přinesených nádob v čase 11,00 – 11,30 hodin. U vchodu do budovy C (nejnovější budova) zazvoňte na zvonek „Školní jídelna“. Paní kuchařky si přijdou dolů pro nádoby na oběd a naplněné vám je přinesou zpět. Pouze připomínáme, že oběd nemůže vyzvedávat žák ani jiná osoba v karanténě.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Vedení školy

Ryby pro Bečvu

Září 2020, řeka Bečva, 40 tun mrtvých ryb v úseku dlouhém téměř 40 kilometrů. Čísla stará více než rok. Nikdo nebyl hnán k zodpovědnosti. I proto se sedmáci rozhodli pro projekt Ryby pro Bečvu a ve výtvarce vypustili do řeky spoustu roztodivných, ale zdravých ryb. Ta řeka protéká chodbou v 1. patře a ty ryby nesou na svých zádech optimistické vzkazy a poselství.  Snad je ten správný proud zanese tam, kde jsou naše ryby zapotřebí. Snad i do Bečvy.      Jitka Semotánová, Ivana Motýlová, 7.A a 7.B

(Pokračování textu…)