Nejnovější články

9. A se zúčastnila soutěže Bobřík informatiky

BOBŘÍK INFORMATIKY je předmětová soutěž, podporovaná Ministerstvem školství. Soutěž je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií a klade si za cíl seznamovat žáky  s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače. Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Logické úlohy si v letošním roce vyzkoušeli žáci z 9. A a dosáhli výborných výsledků.

Den únikových her v Questerlandu

8. listopadu se třídě 8. B na poslední chvíli podařilo uniknout strašákovi covidových omezení do „únikovky“ Questerland na pražských Vinohradech. Bylo to napínavé dopoledne plné náročných úkolů a nečekaných zážitků. Chcete-li se dozvědět více, pojďte si přečíst vyprávění Matěje Zimy.

(Pokračování textu…)

Přistaň na správné škole! Veletrh pražských středních škol Schola Pragensis 2021 bude znovu online

Přehlídka pražských středních a vyšších odborných škol se letos nemůže kvůli pandemii koronaviru pořádat v tradiční prezenční formě, 26. ročník veletrhu Schola Pragensis se tak ve dnech 25. až 27. listopadu 2021 opět uskuteční pouze online. Mottem akce je tentokrát „Přistaň na správné škole!“, které vychází z vítězného motivu plakátu pro letošní ročník. Uchazeči o vzdělávání na středních školách a zájemci o vyšší odborné studium najdou veškeré informace na webu scholapragensis.eu. Veletrh bude doplněn o živá vysílání z Kongresového centra Praha a také ze zapojených škol, pokud to epidemická situace dovolí. (Pokračování textu…)

Třídní schůzky

Vážení rodiče,
rádi bychom Vás informovali o tom, že vzhledem k aktuální epidemické situaci se nebudou třídní schůzky konat prezenční formou. Důvodem je opět naše snaha eliminovat momenty, které by mohly ohrozit školní výuku.

Třídní učitelé se Vám nejpozději v pondělí ozvou s informací, jakou formu schůzky ve své třídě zvolili.

Děkujeme Vám za spolupráci!

Informace ke školnímu stravování pro žáky v karanténě

V době karantény a distanční výuky mají žáci nárok na dotovaný oběd. Obědy škola neodhlašuje, odhlášku musí zajistit zákonný zástupce na tel.: 604 457 079 (p. Kincl – vedoucí ŠJ), e-mail: .

Obědy je možné vyzvednout do přinesených nádob v čase 11,00 – 11,30 hodin. U vchodu do budovy C (nejnovější budova) zazvoňte na zvonek „Školní jídelna“. Paní kuchařky si přijdou dolů pro nádoby na oběd a naplněné vám je přinesou zpět. Pouze připomínáme, že oběd nemůže vyzvedávat žák ani jiná osoba v karanténě.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Vedení školy

Ryby pro Bečvu

Září 2020, řeka Bečva, 40 tun mrtvých ryb v úseku dlouhém téměř 40 kilometrů. Čísla stará více než rok. Nikdo nebyl hnán k zodpovědnosti. I proto se sedmáci rozhodli pro projekt Ryby pro Bečvu a ve výtvarce vypustili do řeky spoustu roztodivných, ale zdravých ryb. Ta řeka protéká chodbou v 1. patře a ty ryby nesou na svých zádech optimistické vzkazy a poselství.  Snad je ten správný proud zanese tam, kde jsou naše ryby zapotřebí. Snad i do Bečvy.      Jitka Semotánová, Ivana Motýlová, 7.A a 7.B

(Pokračování textu…)

Den otevřených dveří, třídní schůzky

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o tom, že vzhledem k aktuální epidemické situaci rušíme Den otevřených dveří, který byl plánován na středu 10. listopadu 2021. Důvodem je naše snaha eliminovat momenty, které by mohly ohrozit plnou školní výuku.

I přes výše zmíněné bychom rádi zachovali termín konání druhých třídních schůzek (23. listopadu 2021), protože osobní setkání Vás rodičů se zástupci školy považujeme za velmi důležité. Budeme sledovat a vyhodnocovat aktuální situaci a o případných změnách bychom Vás neprodleně informovali na webových stránkách školy.

Doufáme, že se nám dodržováním zavedených opatření podaří přispět k zachování školní docházky v plném rozsahu.

Děkujeme Vám za spolupráci!

Screeningové testování žáků – listopad 2021

Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví dojde ke screeningovému testování žáků ve vybraných okresech. Naší školy se toto testování týká také.

Testování proběhne ve dnech 8. a 15. listopadu 2021. Testovat budeme antigenními testy Genrui Bio Tech (1. stupeň) a SEJOY (2. stupeň). Oba testy žáci naší školy již znají, přikládáme i odkaz na instruktážní videa:

Genrui BioTech test: https://youtu.be/M8e1LDk5bt4

SEJOY test: https://youtu.be/TZxDmLPZZSo

Testováni nebudou žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží aktuálně platný negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Toto potvrzení je možno přinést k nahlédnutí do školy v den testování, popř. zaslat třídní učitelce elektronicky.

Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby v kanceláři školy bezprostředně po svém příchodu.

Informace MŠMT v plném znění: Informace-pro-skoly-s-ucinnosti-od-25.10.2021-a-1.11.2021-final.pdf (edu.cz)