Nejnovější články

Šesťáci a sedmáci na festivalu Jeden svět

V úterý 6. března byli žáci 6.A , 6.B a 7.třída na  projekci filmů festivalu Jeden svět v kině Světozor. 

Na začátku nám pustili sociální spoty. Byla to reklama  Jednoho světa, ukázka ze života autisty a o plýtvání zeleniny a ovoce. Poté nám pustili tři  krátké dokumentární filmy o dětské lince bezpečí, pak o klukovi, který se rozhoduje, zdali bude pokračovat ve stopách otce a dědy nebo půjde jinou cestou a pak o starém pánovi, který je smířený se svou smrtí. Dokumentární filmy i sociální spoty jsme vždy před nebo po projekci rozebírali a diskutovali jsme na dané téma. Bylo to velmi zajímavé.

Anežka Melicharová

VII. třída

Soutěž v anglickém jazyce

Žákyně 9. třídy Emma Špaková se velmi úspěšně zúčastnila obvodního kola soutěže v anglickém jazyce. Obsadila výborné 2. místo v silné konkurenci žáků 8. a 9. ročníků základních škol Prahy 5 a Prahy 13.

Děkujeme za výbornou reprezentaci školy a gratulujeme k významnému úspěchu.

Úspěch v Pražském poetickém setkání

Jako již tradičně se naši žáci zúčastnili obvodního kola Pražského poetického setkání a ve všech kategoriích nás velmi zdatně reprezentovali. I v letošní nebývale velké konkurenci získaly tři dívky ve třech kategoriích ocenění poroty – Apolenka Grešová ve II. kategorii, Agátka Bayerová ve III. kategorii a Ester Rosenfeld ve IV. kategorii. Děkujeme všem, kdo se Obvodního kola zúčastnili, neboť předvedli krásné výkony. Těšíme se na příští rok!

Lípa republiky na pozemku naší školy byla zařazena do databáze významných pražských stromů

Do databáze významných pražských stromů byla zařazena lípa republiky, která byla v západní části současného pozemku naší školy zasazena v roce 1928, při příležitosti 10. výročí vzniku Československa pod patronací členů místní jednoty Československé obce legionářské. Lípa je tedy starší než budova naší školy (z roku 1933) a za uplynulých 90 let přečkala všechny stavební úpravy, při kterých jí několikrát hrozilo poražení.

Výročí a význam lípy podrobněji připomeneme nejen ve škole, na našich webových stránkách, ale i v rámci Velké Chuchle v Chuchelském zpravodaji.

Záznam v databázi významných pražských stromů najdete zde.

Tomáš Hromádka

1948 – osmičky v naší škole

Rok 2018 s sebou nese celou řadu výročí. Na jedné straně si připomínáme události, kterými se můžeme pochlubit (např. založení Univerzity Karlovy v roce 1348, založení Národního muzea 1818, revoluce v roce 1848, vznik Československa v roce 1918 a České republiky v roce 1993), na druhé straně jsou roky, na které vzpomínáme neradi (např. Třicetiletá válka v letech 1618 – 1648, Mnichovská dohoda v roce 1938, únorový převrat v roce 1948, okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968). (Pokračování textu…)

V naší škole budou opět srdíčkové dny

Ve dnech 19. – 22. března 2018 se na naší škole uskuteční srdíčkové dny. V kanceláři školy budou v prodeji magnetky a tužky za 30 Kč, jejich nákupem pomůžete nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí. Více informací o sbírce najdete na adrese http://www.zivotdetem.cz.

MŠ navštívila třetí třídy

Ve středu 28. 2. 2018 se přišli podívat do 3. A a 3. B předškoláci z MŠ Velká Chuchle. Třeťáci předškolákům na úvod přednesli několik básniček, a potom následovalo společné tvoření papírových krabiček. V krabičkách si děti odnesly rozstříhanou abecedu nebo číselnou řadu, kterou si mohly sami sestavovat a tím i trénovat. Celá akce se všem moc líbila a byla velice dojemná.

 

Informace ze školní družiny

V minulém týdnu proběhla schůzka týkající se vylepšení herního prostoru pro školní družinu ve venkovním areálu Kazínská 8 za účasti místostarosty pana Martina Šimka, zástupců školy a paní architektky.

V průběhu jednání došlo k výběru vhodného místa pro přemístění herních prvků z objektu horní školy a samotné přestěhování by se mělo uskutečnit do konce dubna. Paní architektka zpracuje během příštího týdne návrh využití celého prostoru pro hry a zábavu. Zatím jsme vytipovali místo pro uložení sportovních potřeb a objednali stůl pro stolní tenis.

Jana Pěkná, vedoucí vychovatelka školní družiny