1.A Týdenní plán

1.A TÝDENNÍ PLÁN

26.4.- 30.4. 2021

_____________________________________________

Český jazyk:

Slabikář do str. 79

Písanka 3. díl do str. 12

____________________________________________

Matematika:

PS 2. díl do str. 33

Matematické minutovky 3. díl do str. 15

_____________________________________________

Prvouka: Zkoušení – dny v týdnu+3 otázky

str. 52 rok a měsíce

_____________________________________________

Domácí úkoly: Na Vv – paletku na míchání barev+štětec plochý

PO : ČJ – Písanka 3 str. 7 celá+čtecí úkol dole

ÚT : M – PS 2.díl str. 30/3+31/6

ST : ČJ – Písanka 3 str. 10

ČT : M – Minutovky 3 str. 15

 

Trénovat psací tvary písmen –

umíme malé psací l, m, p, s, a, e, o, i, u, ú, ů, t, j, n, d, k, v, y, r,ou, au, z, h, c, š, b, č, ch

velké psací J, M, A, O, N, I, V, U, H, C, Č, Š, Z, Ž, P, R, Ř, B, L, Ch, K

_____________________________________________

Akce:

Informace:

Denně kontrolovat M -5 a Diktáty+ opravy

Zkoušejte každý den 20 příkladů na pamětné počítání +,- do 17 . Trénovat rozklady čísel – hlavně desítky: 10= 9+1, 8+2,7+3 atd. Počítáme i s přechodem přes 10 – viz. Khanova škola.

Číst každý den 10 minut : čtecí list, destička.

 

POZOR!
Z provozních důvodů se  pozastavuje ranní družina do odvolání.