1.A Týdenní plán

1.A TÝDENNÍ PLÁN

15.2.- 19.2. 2021

_____________________________________________

Český jazyk:

Slabikář do str. 71

Písanka 2. díl do str. 11 prosím obalit

____________________________________________

Matematika:

PS 2. díl do str. 23

Matematické minutovky 2. díl do str. 25

_____________________________________________

Prvouka:

PS str. 62,63 HODINY

_____________________________________________

Domácí úkoly:

PO – ČJ : Písanka 2.díl str. 7 + PRV ( na čtvrtek ) PS 63/4

ÚT  –  M : PS 2. díl str. 21/5+7 + Slabikář str.69 text Čert a Káča

ST  – ČJ: Písanka 2.díl str. 10 celá + vybarvit obrázek + vypsat z textu jména

ČT  – M : Mat. minutovky 2. díl str. 22 + Slabikář str. 71 číst

PÁ –

Číst čtecí list – slabiky, práce s destičkou. Destičku po práci

vždy vrátit do tašky s uklizenými písmenky– potřebujeme ji každý den ve škole.

Trénovat psací tvary písmen –

umíme malé psací l, m, p, s, a, e, o, i, u, ú, ů, t, j, n, d, k, v, y, r

velké psací J, M, A, O, N, I, V, U

Zkoušíme psát slabiky a jednoduchá slova viz. Písanka 1 a 2

_____________________________________________

Akce:

Informace:

Denně kontrolovat M -5 a Diktáty+ opravy

Zkoušejte každý den pamětné počítání +,- do 15 . Trénovat rozklady čísel – hlavně desítky: 10= 9+1, 8+2,7+3 atd. Počítáme i s přechodem přes 10 – viz. Khanova škola.

Číst každý den 10 minut : čtecí list, destička. Již umíme: O, S, B, U, A, L, M, P, E, I, T, D, N, K, R, J,V, Z, H, C, Č, Š

Prosím  podepisovat domácí úkoly.

POZOR!
Z provozních důvodů se  pozastavuje ranní družina do odvolání.