1. B Týdenní plán

(ORIENTAČNÍ)

 1. – 7. 5. 2021
  _____________________________________________

Český jazyk:

Slabikář str. 72 – str. 77
Písanka III. díl  str. 7 – str. 15
____________________________________________

Matematika:

Ps II. díl do str. 27 – str. 31
Minutovky III. do konce
_____________________________________________

Prvouka:

Ps str. 41 – 43

_____________________________________________

Domácí úkoly:

Pondělí – Matematika lis – Čarodějnice
Úterý – Písanka III. díl str. 9
Středa – Prv- str 42 úkol 1 (napsáno v zelené spodní liště) + Slabikář číst str. 72 – 73
Čtvrtek – Písanka III. str. 15
Pátek – Slabikář číst str. 74 – 77
Oprava Diktátu
Oprava Pětiminutovek (výsledků příkladů v sešitě – opíše špatně vypočítaný, a nebo
chybějící příklad a vypočítá)
_____________________________________________

Akce

Informace

 • Týden 10. – 14. 5 – je opět distanční výuka. Děti mají potřebné materiály k výuce v taškách.
 • Objednání knížek z katalogu
  Pokud si dítě chce objednat knížku postupujte takto:
  1. odstřihněte objednávkový list, vyplňte a podepište
  2. dítě donese objednávkový list do školy a odevzdá ho p. uč.
  3. za delší dobu přijdou objednané knížky do školy
  4. p. uč. nalepí dítěti štítek s napsanou částkou do Notýsku
  5. Vy dáte dítěti určitou částku
  6. dítě odevzdá peníze p. uč. a dostane knížku