1. B Týdenní plán

(orientační)

  1. – 11. 6. 2021
    _____________________________________________

Český jazyk:

Slabikář do konce
Písanka IV. díl do str. 14
____________________________________________

Matematika:

Ps II. díl do str. 49
Barevné počítání: (individuální)
_____________________________________________

Prvouka:

Ps str. 68 – 69
_____________________________________________

Domácí úkoly:

Pondělí – Matika – pr.s. str. 62/3, 4
Úterý – list: časový postup + psaní p. uč. s obrázkem
Středa – Barevné počítání označená strana
Čtvrtek – Psaní – list 19
Pátek – Slabikář (pouze čtení) str. 99 – 102
Oprava Diktátu
Oprava Pětiminutovek (výsledků příkladů v sešitě – opíše špatně vypočítaný, a nebo
chybějící příklad a vypočítá)

_____________________________________________

Prosím:
– podepište hodnocení na str. 27 v Žákovské knížce
– dopište zameškané hodiny v Žk (v pátek budu kontrolovat)
– opatřete dětem A4 sešit v pevných deskách bez linek na Čtenářský deník + podložku s řádky (lenoch).
Donést do konce příštího týdne – 18. 6. podepsané.

Akce
Čtvrtek
Tv
– Jdeme do lesa. Sportovní oblečení!

Informace
Objednání knížek z katalogu
Pokud si dítě chce objednat knížku postupujte takto:
1. odstřihněte objednávkový list, vyplňte a podepište
2. dítě donese objednávkový list do školy a odevzdá ho p. uč.
3. za delší dobu přijdou objednané knížky do školy
4. p. uč. nalepí dítěti štítek s napsanou částkou do Notýsku
5. Vy dáte dítěti určitou částku
6. dítě odevzdá peníze p. uč. a dostane knížku