1. B Týdenní plán

(orientační)

  1. – 18. 6. 2021
    _____________________________________________

Český jazyk:

časopis Sluníčko
kniha – Baf
Písanka IV. díl do str. 22
____________________________________________

Matematika:

Ps II. díl do str. 55
Barevné počítání: (individuální)
_____________________________________________

Prvouka:

Ps str. 70 – 71
_____________________________________________

Domácí úkoly:

Pondělí – není
Úterý – Písanka označená strana
Středa – Barevné počítání označená strana
Čtvrtek – list – Opis
Pátek – není
Oprava Diktátu
Oprava Pětiminutovek (výsledků příkladů v sešitě – opíše špatně vypočítaný, a nebo
chybějící příklad a vypočítá)

_____________________________________________
Prosím:
– ať si děti přinesou do školy krabici od bot do konce tohoto týdne
– opatřete dětem A4 sešit v pevných deskách bez linek na Čtenářský deník + podložku s řádky (lenoch).
Donést do konce tohoto týdne – 18. 6. podepsané.

Akce
Čtvrtek – Tv – Jdeme do lesa. Sportovní oblečení!
Pátek – celoškolní focení

Informace
Objednání knížek z katalogu
Pokud si dítě chce objednat knížku postupujte takto:
1. odstřihněte objednávkový list, vyplňte a podepište
2. dítě donese objednávkový list do školy a odevzdá ho p. uč.
3. za delší dobu přijdou objednané knížky do školy
4. p. uč. nalepí dítěti štítek s napsanou částkou do Notýsku
5. Vy dáte dítěti určitou částku
6. dítě odevzdá peníze p. uč. a dostane knížku