1. B Týdenní plány

  1. – 15. 1. 2021
    _____________________________________________

Český jazyk:

Slabikář do str. 27
Písanka I. díl do str. 13
____________________________________________

Matematika:

Ps II. díl do str. 11
Minutovky II. do str. 15
_____________________________________________

Prvouka:

Ps str.30 + 31
_____________________________________________

Domácí úkoly:

Pondělí  – Ma – Ps II. str. 9/5, 7
Úterý    – Minutovky II. str. 12
Středa   – Slabikář (čtení slabik) str. 23 – 25
Čtvrtek – Písanka str. 12
Pátek   – Slabikář (pouze čtení) str. 26 + 27
Krasopis (sešit) předepsaná písmena
_____________________________________________

Akce, informace:

Číst každý den knížku, slabikář, nebo destičku nejméně 10 minut.

Trénovat psací písmena, která budou postupně přibývat. Dohlížet při tom na správný posez a úchop tužky.

Zkoušejte každý den pamětné počítání +, – do 12 – příklady.
Trénovat rozklady čísel – hlavně desítky: 10 = 9 + 1, 8 + 2, 7 + 3 atd. Bude se nám velmi hodit při počítání s přechodem přes 10.