1. B Týdenní plány

  1. – 12. 2. 2021
    _____________________________________________

Český jazyk:

Slabikář do str. 47
Písanka II. díl do str. 6 + 11
____________________________________________

Matematika:

Ps II. díl do str. 21
Minutovky III. do str. 4
_____________________________________________

Prvouka:

Ps str. 62 + 63
_____________________________________________

Domácí úkoly:

Pondělí – Minutovky III. str. 3
Úterý – Písanka II.str. 4
Středa – Slabikář (pouze čtení) str. 44 + 45
Čtvrtek – Krasopis (sešit) předepsaná písmena a slabiky + oprava
Pátek – Slabikář (pouze čtení) str. 46 + 47
Oprava – Diktátu
Oprava – Pětiminutovek (výsledků příkladů v sešitě – opíše špatně vypočítaný, a nebo
chybějící příklad a vypočítá)
_____________________________________________

Akce

 

Informace

Číst každý den knížku, slabikář nejméně 10 minut.

Trénovat psací písmena, která budou postupně přibývat. Dohlížet při tom na správný posez a úchop tužky.
Od února budeme psát DIKTÁTY procvičených písmen a následně slabik. Pod diktátem bude napsané O: (OPRAVA, které písmenko se nepovede, anebo bude chybět, děti opraví na celý řádek vícekrát – do konce řádku).

Zkoušejte každý den pamětné počítání +, – do 15 – příklady.
Trénovat rozklady čísel – hlavně desítky: 10 = 9 + 1, 8 + 2, 7 + 3 atd. Bude se nám velmi hodit při počítání s přechodem přes 10.

Doporučuji se s dětmi podívat na následující odkaz, na kterém je počítání s přechodem přes desítku dobře vysvětlen a jsou zde také možnosti vyzkoušení:
https://cs.khanacademy.org/math/1-trida/xd792386f24c19054:scitani-a-odcitani-do-20-s-prechodem