1. B Domácí škola

  1. – 14. 5. 2021

Pondělí
On-line –práce se Sluníčkem – Třídění odpadu

Čj –  žlutá karta č. 16 str. 1 + psaní – Písanka III. díl str. 14
Ma – Minutovky III.  následující označená strana

Úterý
On-line – Čj – diktát, čtecí destička, kontrola žluté karty č. 16

Čj –  psaní- Písanka III. str. 15  + čtení – Slabikář str. 78 +79
Ma – červená karta č. 15 celá + Barevné počítán

Středa
On-line – Prv – prac.sešit str. 44, 45 + Šifry +  Ma – příklady + slovní úlohy + kontrola červené karty č. 15

Čj –  list „Dokresli obrázky podle vět celý + Umíme to + psaní – Písanka III. str. 16
Ma – červená karta 16 celá + Umíme to

Čtvrtek
On-line – Čj – list „O chaloupce“ + Ma – kontrola červené karty č.16 + Šifry

ČJ – žlutá karta 16 str. 2 + Umíme to + psaní – Písanka III. str. 17
Ma – Minutovky III.  dvě následující označené strany + Umíme to

Pátek
Čj – čtení Slabikář str. 80, 81 + dodělávky
Prv – Kvíz II. – Zoo Chuchelský Háj
Ma – Minutovky III.do konce  + Barevné počítání

 

Informace
Děti mají za úkol z knihovny vytvořit Šifru z přírodnin , nebo z různých předmětů. Informace k tomuto úkolu jsem Vám poslala na email.