2.B Týdenní plán 11.4. – 15.4.2016

Týdenní plán

 

11.4. – 15.4.2016

 

 

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazykUčebnice do str. 97 ( Slova citově zabarvená, slovesa)

Pracovní sešit do str. 24

Čítanka do str. 114

Pracovní sešit do str. 23

 

Matematika

 

Učebnice do str. 15 – násobilka 8

Umět vyjmenovat násobky, procvičovat násobilku.

Dělit budeme později!!

+ – do 100

PrvoukaUčebnice do str. 54

Pracovní sešit do str. 34

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

Už nebudu kontrolovat čtenářské deníky, ale nadále je nutné, aby vám děti doma četly. Nechte si následně převyprávět, o čem text pojednával.

12.4. – písemná práce z matematiky (pomůcky na geometrii)

13.4. – písemná práce z českého jazyka

 

19.4. – od 17:00 hod třídní schůzky ve třídě

Od pondělí 28.4. děti mohou nosit knížky, které už nechtějí na tzv. „Knižní bazar – Knihomol“ (možná se vaše knížka bude hodit někomu jinému a naopak…).