2.B Týdenní plán 18.4. – 22.4.2016

Týdenní plán

 

18.4. – 22.4.2016

 

 

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazykUčebnice do str. 99 ( Slova citově zabarvená, slovesa)

Pracovní sešit do str. 24

Čítanka do str. 106-107

Pracovní sešit do str. 24-25

 

Matematika

 

Učebnice do str. 18 – násobilka 8

Umět vyjmenovat násobky, procvičovat násobilku.

Dělit budeme později!!

+ – do 100

PrvoukaUčebnice do str. 55

Pracovní sešit do str. 34

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

Už nebudu kontrolovat čtenářské deníky, ale nadále je nutné, aby vám děti doma četly. Nechte si následně převyprávět, o čem text pojednával.

18.4. – písemná práce z prvouky (měsíce v roce, mé jméno a adresa, telefonní čísla – záchranka, policie, hasiči, rychlá pomoc, vybavení cyklisty a pravidla silničního provozu pro cyklisty do 10 let)

19.4. – od 17:00 hod třídní schůzky ve třídě

Středa 20.4. – projekt „Voda“ (sraz v 8:00 hod před školou, s sebou sportovní

Od pondělí 28.4. děti mohou nosit knížky, které už nechtějí na tzv. „Knižní bazar – Knihomol“ (možná se vaše knížka bude hodit někomu jinému a naopak…).