2. B Týdenní plán

  1. – 12. 11. 2021
    (orientační)

Český jazyk
Pracovní sešit I. – do str. 30
Učebnice – do str. 45
Písanka – dokončení I. dílu + II. díl do str. 5
Čítanka – do str. 11
Čítanka prac. s.  do str. 6

_________________________________________________________

Matematika
Pracovní sešit I. – do str. 35
Čtyřlístek – do str. 23

_________________________________________________________

Prvouka
Pracovní sešit – str. 13, 14
Učebnice – str. 21, 22

_________________________________________________________

Domácí úkoly
Po – Čj str. 28/3
Út – Ma str. 34/6, 7
St – Čj písanka str 4 + Ma Čtyřlístek str. 23/1, 2
Čt – není
 – Prv prac. sešit str. 12 + donést do školy starou fotografii – někoho z rodiny
+ oprava diktátu a minutovek

_________________________________________________________

Informace + Akce

1. čtvrtletní písemné práce
 budeme psát v tomto týdnu:
Čj (ve středu diktát, slova nadřazená/podřazená, rým, slova protikladná, slova souznačná, psaní ú, ů)
–  Ma (v pátek –  + – do 30, pyramidy, pavučinky, slovní úloha, porovnávání čísel)

Omluvenky 
prosím o dopsání do omluvného listu str. 2 v Žákovských knížkách – budu je kontrolovat

Vybíráme 1 600,- Kč za bruslení (v ceně je 10x – pronájem plochy, trenér, cesta autobusem)