2. B Týdenní plány

17. – 21. 1. 2022

(orientační)

Český jazyk
Pracovní sešit II. díl – do str. 6
Učebnice – do str. 68
Písanka –  nic
Čítanka – do str. 53
Čítanka prac. s. II.díl do str. 17

_________________________________________________________

Matematika
Pracovní sešit I. – do str. 63
Čtyřlístek II.– do str. 25

_________________________________________________________

Prvouka
Pracovní sešit – str. 66 + 67
Učebnice – str. 40 + 41

_________________________________________________________

Domácí úkoly
Po – Ma – Čtyřlístek str. 12/16, 17
Út – Čj – čítanka prac. s. str 15/6
St – Ma – Čtyřlístek str. 12/19 + str.13/1
Čj – čítanka prac. s. str 26 psaní (celá)
Čt – není
 – oprava diktátu a minutovek

_________________________________________________________

Informace + Akce

Písemné práce:
Budou v tomto týdnu. Doufám, že se nás sejde více než v minulém týdnu.
Pondělí – Ma pyramidy, porovnávání čísel, násobení 2, 3, 4, 5 , slovní úlohy, – a + do 50
Středa – Čj  diktát, hlásková stavba slov, druhy vět, slova nadřazená, podřazená a opačného významu, tvrdé a měkké souhlásky

 

Omluvenky
– 
prosím o zapsání pouze do omluvného listu str. 2 v Žákovských knížkách

Plavání čtvrtek  (snad se nám po testování už vydaří vyjet)
 učíme se pouze 5. hodinu ( Čj + M)
– s sebou: plavací čepice ( holčinky – svázané vlásky a hřeben), plavky, sandále do bazénu, savý ručník, igelitka na mokré věci – vše v batohu

Každý den
– číst 10 minut
– trénovat +, – do 100 zpaměti, nebo rychlé psaní výsledku, bez opakování příkladu
– trénovat násobky 2, 3, 4, 5, 6