Archiv článků za měsíc: Duben 2016

Týdenní plán 2. A od 2. 5. – 6. 5. 2016

Plán od 2. 5. –  6. 5. 2016

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazykČeský jazyk do str. 105. Párové souhlásky.

Pracovní sešit do str. 29

Čítanka do str. 109

Pracovní sešit č. 3 str. 24 – 25

 

Matematika

 

Matematika 3. díl do str. 33 ( obvod, obsah, geometrie na desce, mnohoúhelníky )

Minutovky můžete počít do konce

Násobilka 7 a 8 umět vyjmenovat násobky + dělení

+ – do 100 Opakovat násobilku 9, + dělení, orientace v čase

PrvoukaUčebnice do str. 59

Pracovní sešit do str. 36

Jsem cyklista, voda – pokusy s vodou, potravní řetězec

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Prosím zkontrolujte dětem hlavy. Ve třídě se opět objevily vši.

 

 V pondělí přinést ořezanou tužku a pravítko !!!!

 V pondělí přinést Čtenářské deníky – nejméně 5 knih.

 

Ve středu přinést ponožku, 2 knoflíky, větší jehlu a nitě.

 

Přinést přihlášku na ŠVP a Posudek o zdravotní způsobilosti. ( do konce týdne )

 

Dopište dětem do Žákovských knížek zameškané hodiny. Děkuji.

 

16. – 20. 5.  Škola v přírodě

7. 6. Focení

22. 6.  Akademie v tělocvičně

 

 

 

Poděkování za účast na Knižním veletrhu

Dnes proběhl na naší škole již druhý Knižní veletrh, hlavně děti z prvního stupně přispěly spoustou krásných knížek a také si jich dnes hromadu odnesly domů. Moc děkujeme všem zúčastněným i jejich rodičům za pomoc a darované knížky a máme velkou radost, že vy máte radost ze všech těch krásných nových knížek, které jste si dnes domů odnesli. Přejeme vám mnoho krásných zážitků při čtení.  Hodláme v této pěkné tradici pokračovat i v dalších letech a doufáme, že se více zapojí i starší děti z druhého stupně. knižní

knížky

 

Informace pro rodiče

Minulý týden proběhla z iniciativy pana místostarosty Martina Šimka krátká informační schůzka s kuchařem, panem Radkem Šubrtem (http://www.radek-subrt.cz/), kde jsme pohovořili o tématech, která jsou aktuální pro naši jídelnu.
Pan Šubrt si prohlédl prostory a vybavení školní kuchyně, pročetl jídelní lístky. Jídelníček shledal jako správný a vyvážený, splňující pestrost stravy. Ochutnal připravený oběd –  hráškovou polévku a hovězí maso na houbách s rýží, své kolegyně pochválil za chutnost celého oběda. Doporučil  nám zakoupení nového přístroje-mixéru. Domluvili jsme se, že některý den v měsíci červnu k nám zavítá opět a připraví žákům a ostatním strávníkům nějaké bezmasé menu.

Vladimíra Moravcová

25.4.-29.4.

Pondělí 25.4.

4.B, 6.A Prevence

3.A ŠVP 25.4.-29.4.

Úterý 26.4.

“Den vody” přesunuto na 20.6.

Středa 27.4.

8.,9. výběr žáků DDM turnaj v softbalu

Čtvrtek 28.4.

1.B, 4.B Prevence

4.A Knihovna

Pátek 29.4.

8.tř. Tezas, Satalice

Zábavný kvíz: Znáš pohádky?

IMG_2260

Na tuto otázku si mohli žáci 1. tříd odpovědět ve školní družině odpoledne 22. dubna. Třeťáci si pro ně připravili zábavný kvíz, ve kterém mladší spolužáci poznávali pohádky podle písní, básniček a popletených textů pohádek. Odpovědi nás přesvědčily, že většina prvňáčků pohádky zná a má je ráda.

(Pokračování textu…)

Den vody

20. 4. se žáci prvního stupně zúčastnili projektového den “Voda” u Lahovické nádrže.

Celý program si pro žáky připravily Lesy hl. m. Prahy. Na žáky čekala vodní stezka se stanovišti o životě ve vodě i kolem vody, s lovením vodní drobotiny. Součástí programu byly také ukázky kůží vodních živočichů a představení rybářského řemesla spolu s vyzkoušením pomůcek rybáře.

04-20- Den vody (1) 04-20- Den vody (13) 04-20- Den vody (9)

2.B Týdenní plán 25.4. – 29.4.2016

Týdenní plán

 

25.4. – 29.4.2016

 

 

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazykUčebnice do str. 102 ( párové souhlásky)

Pracovní sešit do str. 27

Čítanka do str. 109

Pracovní sešit do str. 31

 

Matematika

 

Učebnice do str. 25 ( začínáme dělit)
PrvoukaUčebnice do str. 55

Pracovní sešit do str. 34

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

Děkuji všem rodičům, kteří přivezli sběr.

28.4.- „Knižní bazar – Knihomol“

16. – 20. 5.  Škola v přírodě

7. 6. Focení

22. 6.  Akademie v tělocvičně