Archiv článků za měsíc: Duben 2016

Týdenní plán 2. A od 2. 5. – 6. 5. 2016

Plán od 2. 5. –  6. 5. 2016

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazykČeský jazyk do str. 105. Párové souhlásky.

Pracovní sešit do str. 29

Čítanka do str. 109

Pracovní sešit č. 3 str. 24 – 25

 

Matematika

 

Matematika 3. díl do str. 33 ( obvod, obsah, geometrie na desce, mnohoúhelníky )

Minutovky můžete počít do konce

Násobilka 7 a 8 umět vyjmenovat násobky + dělení

+ – do 100 Opakovat násobilku 9, + dělení, orientace v čase

PrvoukaUčebnice do str. 59

Pracovní sešit do str. 36

Jsem cyklista, voda – pokusy s vodou, potravní řetězec

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Prosím zkontrolujte dětem hlavy. Ve třídě se opět objevily vši.

 

 V pondělí přinést ořezanou tužku a pravítko !!!!

 V pondělí přinést Čtenářské deníky – nejméně 5 knih.

 

Ve středu přinést ponožku, 2 knoflíky, větší jehlu a nitě.

 

Přinést přihlášku na ŠVP a Posudek o zdravotní způsobilosti. ( do konce týdne )

 

Dopište dětem do Žákovských knížek zameškané hodiny. Děkuji.

 

16. – 20. 5.  Škola v přírodě

7. 6. Focení

22. 6.  Akademie v tělocvičně

 

 

 

Poděkování za účast na Knižním veletrhu

Dnes proběhl na naší škole již druhý Knižní veletrh, hlavně děti z prvního stupně přispěly spoustou krásných knížek a také si jich dnes hromadu odnesly domů. Moc děkujeme všem zúčastněným i jejich rodičům za pomoc a darované knížky a máme velkou radost, že vy máte radost ze všech těch krásných nových knížek, které jste si dnes domů odnesli. Přejeme vám mnoho krásných zážitků při čtení.  Hodláme v této pěkné tradici pokračovat i v dalších letech a doufáme, že se více zapojí i starší děti z druhého stupně. knižní

knížky

 

Informace pro rodiče

Minulý týden proběhla z iniciativy pana místostarosty Martina Šimka krátká informační schůzka s kuchařem, panem Radkem Šubrtem (http://www.radek-subrt.cz/), kde jsme pohovořili o tématech, která jsou aktuální pro naši jídelnu.
Pan Šubrt si prohlédl prostory a vybavení školní kuchyně, pročetl jídelní lístky. Jídelníček shledal jako správný a vyvážený, splňující pestrost stravy. Ochutnal připravený oběd –  hráškovou polévku a hovězí maso na houbách s rýží, své kolegyně pochválil za chutnost celého oběda. Doporučil  nám zakoupení nového přístroje-mixéru. Domluvili jsme se, že některý den v měsíci červnu k nám zavítá opět a připraví žákům a ostatním strávníkům nějaké bezmasé menu.

Vladimíra Moravcová

25.4.-29.4.

Pondělí 25.4.

4.B, 6.A Prevence

3.A ŠVP 25.4.-29.4.

Úterý 26.4.

“Den vody” přesunuto na 20.6.

Středa 27.4.

8.,9. výběr žáků DDM turnaj v softbalu

Čtvrtek 28.4.

1.B, 4.B Prevence

4.A Knihovna

Pátek 29.4.

8.tř. Tezas, Satalice

Zábavný kvíz: Znáš pohádky?

IMG_2260

Na tuto otázku si mohli žáci 1. tříd odpovědět ve školní družině odpoledne 22. dubna. Třeťáci si pro ně připravili zábavný kvíz, ve kterém mladší spolužáci poznávali pohádky podle písní, básniček a popletených textů pohádek. Odpovědi nás přesvědčily, že většina prvňáčků pohádky zná a má je ráda.

(Pokračování textu…)

Den vody

20. 4. se žáci prvního stupně zúčastnili projektového den “Voda” u Lahovické nádrže.

Celý program si pro žáky připravily Lesy hl. m. Prahy. Na žáky čekala vodní stezka se stanovišti o životě ve vodě i kolem vody, s lovením vodní drobotiny. Součástí programu byly také ukázky kůží vodních živočichů a představení rybářského řemesla spolu s vyzkoušením pomůcek rybáře.

04-20- Den vody (1) 04-20- Den vody (13) 04-20- Den vody (9)

2.B Týdenní plán 25.4. – 29.4.2016

Týdenní plán

 

25.4. – 29.4.2016

 

 

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazykUčebnice do str. 102 ( párové souhlásky)

Pracovní sešit do str. 27

Čítanka do str. 109

Pracovní sešit do str. 31

 

Matematika

 

Učebnice do str. 25 ( začínáme dělit)
PrvoukaUčebnice do str. 55

Pracovní sešit do str. 34

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

Děkuji všem rodičům, kteří přivezli sběr.

28.4.- „Knižní bazar – Knihomol“

16. – 20. 5.  Škola v přírodě

7. 6. Focení

22. 6.  Akademie v tělocvičně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky sběru 22. dubna 2016

Výsledky – sběr22.4.2016
Pořadí           Papír  kg      Hliník kgVíčkakg
1.4.A         386,107kg3.B              17,08kg7.              6,935kg
2.6.A              380,6kg4.A            16,223kg2.A           5,656kg
3.3.A            340,47kg2.A            11,972kg1.A           5,365kg
2.A                  256kg1.B               9,014kg4.A             4,54kg
2.B              226,9kg6.A                   8,2kg6.B             3,38kg
1.B              189,1kg3.A                 7,16kg3.A             2,77kg
3.B              176,8kg7.                  7,102kg1.B           2,753kg
4.B              131,1kg5.                    3,45kg3.B             2,25kg
1.A              100,2kg8.                 2,982kg2.B         2,1435kg
7.                 78,55kg1.A            2,4025kg9.                1,42kg
8.                   50,4kg9.                    1,86kg4.B         0,8335kg
6.B               49,85kg6.B                       1kg5.                0,75kg
5.                    48,1kg4.B             0,4265kg6.A           0,641kg
9.                  3,08kg2.B               0,285kg8.              0,313kg
Příští termín sběru je :27.5.2016

Týdenní plán 2. A od 25. 4. – 29. 4. 2016

 Plán od 25. 4. –  29. 4. 2016

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazykČeský jazyk do str. 103. Párové souhlásky.

Pracovní sešit do str. 27

Čítanka do str. 105

Pracovní sešit č. 3 str. 23

 

Matematika

 

Matematika 3. díl do str. 27 ( obvod, obsah, geometrie na desce, mnohoúhelníky )

Minutovky můžete počít do konce

Násobilka 7 a 8 umět vyjmenovat násobky + dělení

+ – do 100 Opakovat násobilku 1 – 8

PrvoukaUčebnice do str. 53

Pracovní sešit do str. 35

Jsem cyklista, voda – pokusy s vodou

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Prosím zkontrolujte dětem hlavy. Ve třídě se opět objevily vši.

 

 V pondělí přinést ořezanou tužku a pravítko !!!!

 

Ve středu přinést ponožku, 2 knoflíky, větší jehlu a nitě.

 

28. 4. Knižní veletrh KNIHOMOL

 

Dopište dětem do Žákovských knížek zameškané hodiny. Děkuji.

 

Děkuji dětem a rodičům, kteří přivezli sběr.

 

16. – 20. 5.  Škola v přírodě

7. 6. Focení

22. 6.  Akademie v tělocvičně

 

 

 

1. B 19-04-15 Třídní schůzky

Zápis:       Třídní schůzky              19. 4. 2016

 1. Info: – Školní řád :
  1. používání mobilů ve škole je zakázané
  2. používání koloběžek a longbordů je v areálu školy zakázané – bezpečnost a škola neručí za případné škody. Doporučuji tyto věci do školy nenosit – tř. učitelka.
  – Klasifikace :
  1. Písemné práce
  2. Sešity z diktátů a minutovek – vysvětlení systému hodnocení                                       (jednoduchý přehled známek na deskách sešitu, pak průměr za celý měsíc, sami uvidíte, jak na tom vaše dítě je). Důležité je pravidelné procvičování doma.
 2. Termíny: –
  20. 4. Projektový den – Voda u vodní nádrže v Lahovičkách, platí Sdruž. rodičů
  22. 4. + 27. 5. Sběr
  25. 4. Prevence rizik. jevů : první dvě hod. „Třídní klima“
  28. 4. Knižní veletrh – možnost i knihy pro dospělé
  1. 6. Kino Radotín „Malý princ“
  3. 6. Divadlo v Dlouhé „Kapela jede“
  7. 6. Focení – domluveno max. 4 fotografie na žáka
  14. 6. Výlet – Farma Blaník (celodenní s obědem)
  22. 6. Akademie 2. ročníků v tělocvičně
  23. 6. Akademie 1. ročníků v Chuchelském háji v lesním divadle sraz v lesním divadle v 16, 00 h. trvání do 18,00 h. Kdo, co?                             buřty – domluveno, každý si donese sám (A co klacky na opékání???)
  kytara – pan Kobes s rodiči z 1. A
  oheň – nikdo, pouze rodiče z 1.
  dobrodružná stezka pro rodiče a děti – paní učitelky
  24. 6. Akademie ostatních tříd v divadle Kalich
  30. 6. Konec školního roku
 3. Vyúčtování: vráceny peníze z výletu a programů jednotlivcům
 4. Dotazy: ………….

 

Vypracovala : Suchomelová                                                                                                       21. 4. 2016