Archiv článků za měsíc: Prosinec 2016

Vánoční besídka ve školní družině

Středa 21.12. byla pro děti ze školní družiny výjimečná. Po obědě je totiž čekala vánoční besídka, na které děti předvedly, jak umí přednášet a zpívat vánoční koledy. Nejvíce se ale těšily na dárečky, které tam pro ně nechal “Ježíšek.” Na stolech bylo také připraveno malé občerstvení. Celé odpoledne si děti hrály s novými hračkami a vůbec se jim nechtělo domů. Děkujeme, Ježíšku.“

(Pokračování textu…)

Vánoční přání

Vážení a milí čtenáři našich webových stránek,

dovolte mi, abych Vám všem jménem vedení školy, dětí a zaměstnanců Základní školy Charlotty Masarykové popřála radostné vánoční svátky naplněné vzájemnou blízkostí a přívětivou náklonností, a protože nám hodiny pomalu odtikávají dny roku 2016, tak Vám přeji vše dobré do nového roku, pozitivní naladění i chuť do práce.

Mgr. Eliška Jančíková

Z předvánočního setkání

V úterý 20. prosince se v naší škole konalo tradiční předvánoční setkání žáků, rodičů a učitelů. Žáci osmé třídy připravili oblíbenou kavárnu, v prvním patře byla připravena výstava výrobků z vánočních dílen a v sedmnáct hodin všechny návštěvníky přivítali naši prvňáčci vánoční písničkou. Šesťáci nás provedli evropskými koledami a paní ředitelka Mgr. Eliška Jančíková popřála radostné vánoční svátky, pohodu a zdraví v novém roce 2017.

Fotografie najdete v příloze článku.

(Pokračování textu…)

Vánoční florbalový turnaj

Žáci 9. ročníku uspořádali tradiční turnaj ve florbale. Poděkování si zaslouží zejména Tomáš Jirát, který zajistil celou organizaci turnaje.

Nabízíme vám fotografie vítězných mužstev ve všech kategoriích. (Pokračování textu…)

Vyšlo třetí číslo Hlásné trouby

Při příležitosti Předvánočního setkání vyšlo již třetí číslo Hlásné trouby, časopisu, který připravují zájemci z řad žáků od 4. do 9. ročníku. V aktuálním čísle se můžete dočíst např. o celoškolním projektu Olympijské hry, zajímavý je i rozhovor s vedoucí školní jídelny paní Moravcovou.

Děkuji touto cestou všem redaktorům za jejich aktivitu, která zcela přesahuje školní výuku. Oceňuji, že časopis připravují dobrovolně ve svém volném čase a těším se, že společně v lednu oslavíme první narozeniny Hlásné trouby.

Tomáš Hromádka

Vánoce v Keni

Nadcházející vánoční svátky jsou příležitostí se zamyslet, jak asi nejoblíbenější dny v roce slaví na různých místech světa. Všichni nežijí v takových poměrech, jako my v České republice. O tom, jak probíhají vánoční svátky v Keni, by nám mohla povědět něco Mercy, kterou finančně podporujeme ve vzdělávání mimo jiné prostřednictvím sběrové soutěže druhotných surovin.

Vánoce v Keni mají převážně britský charakter, což je dáno její koloniální minulostí. Jsou spojené hlavně s návštěvou kostela. Dárky naděluje Father Christmas v noci z 24. na 25. prosince, významnou událostí je oběd na Boží hod, má obvykle formu odpolední hostiny, kdy se obvykle sejde celá rodina. Dárky dostávají jenom děti, ale hodně záleží na majetkových poměrech rodiny. Rozbalují se většinou v následujících dnech, kdy vánoční oslavy pokračují. Slaví se většinou venku při různých sousedských setkáních.

Tomáš Hromádka