Archiv článků za měsíc: Březen 2017

Týdenní plán od 3. 4. – 7. 4. 2017

   Plán od 3.4. –  7.4. 2017

 

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazyk 

Učebnice str. 131, opakování

Slovesa

Pracovní sešit č. 2  str. 24 vyjmenovaná slova,

Pády podstatných jmen, slovesa, skladební dvojice

 

Čítanka : Ve světe přírody

Učebnice  do str. 124

Pracovní sešit č. 2  do str. 21

 

Matematika

 

 

Učebnice str.81

Pracovní sešit 2 do str. 28

Čtyřlístek č. 2  do str. 34

Geometrie – 51

Dělení se zbytkem, násobení a dělení mimo obor násobilek, písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel

Pamětné sčítání a odčítání trojciferných čísel, kruh a kružnice, obvod trojúhelníka

PrvoukaOd sledování pravidelností k letopočtu, první lidé lovci a sběrači , zemědělci

 

Učebnice str. 55

Pracovní sešit str. 29

 

 

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

  6. 4. Čtvrtletní práce z prvouky

7. 4. Čtvrtletní práce z českého jazyka

10. 4. Čtvrtletní práce z matematiky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plán práce do 7. 4. 2017

V týdnu 27. 3. – 31. 3. 2017 budeme ve všech předmětech procvičovat a opakovat osvojené učivo.

Připravujeme se na písemné práce za 3. čtvrtletí.

Děti mají DÚ z Prv na pondělí 3. 3. – viz pracovní sešit.

TÝDEN 3. 4. – 7. 4.

Čj – učebnice do str. 129, pracovní sešit do str. 25

– slovní druhy, určování mluvnických kategorií, pods. jm. a slovesa, základní skladební dvojice, pravopis

Čítanka – pracovní sešit do str. 16

M – učebnice do str. 81, PS do str. 25, Čtyřlístek do str. 33

– upozorňuji na zlomkovou část a na správné vyjádření rovnice ze slovní úlohy.

Prv – dú z pracovního sešitu / PS do str. 25 /,

+ Velikonoce PS str 30 – 31

TERMÍNY PÍSEMNÝCH PRACÍ UPŘESNÍM.

PŘEJI DNY PLNÉ KLIDU A SLUNÍČKA A TAKÉ VESELÝCH DĚTÍ.

Týdenní plán 3. A od 27. 3. – 31. 3. 2017

   Plán od 27.3. –  31.3. 2017

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazyk 

Učebnice str. 123, opakování

Slovesa,skladební dvojice

Pracovní sešit č. 2  str. 21 vyjmenovaná slova,

Pády podstatných jmen, slovesa, skladební dvojice

 

Čítanka : Ve světe přírody

Učebnice  do str. 120

Pracovní sešit č. 2  do str. 19

 

Matematika

 

 

Učebnice str.80

Pracovní sešit 2 do str. 25

Čtyřlístek č. 2  do str. 32

Geometrie – 48 – 49

Dělení se zbytkem, násobení a dělení mimo obor násobilek, písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel

Pamětné sčítání a odčítání trojciferných čísel, kruh a kružnice

PrvoukaOd sledování pravidelností k letopočtu, první lidé lovci a sběrači

 

Učebnice str. 53

Pracovní sešit str. 25

 

 

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Ve středu přinést květináč.

Ve středu učení podle daltonského plánu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruslíme

Zima nám dělá radost, díky hasičům, kteří naše hřiště proměnily na ledové kluziště můžeme bruslit každý den, a moc nám to jde.