Archiv článků za měsíc: Červen 2017

Poděkování

Školní rok 2016/2017 pospíšil do svého závěru, vyvrcholil malou akademií dětí prvních a druhých ročníků a školní akademií ostatních tříd na prknech Divadla Kalich a mně zbývá poslední příjemná povinnost – poděkovat všem, kteří jsou spjati se životem naší krásné chuchelské školy.

Nejprve bych ráda poděkovala panu starostovi Stanislavu Freslovi, panu místostarostovi Martinu Šimkovi a všem pracovníkům Úřadu městské části Velká Chuchle za vytváření kvalitního provozního zázemí a za aktivní přístup při řešení přístavby školy pro stále narůstající počet žáků. Poděkování patří rodičům za vstřícnou spolupráci, která přispívá k příjemnému klimatu školy, sponzorům za nemalé finanční příspěvky, SK Čechoslovanu Chuchle za vytvoření perfektního zázemí pro letošní malou atletickou olympiádu, vedoucí chuchelské knihovny paní Michaele Sochorové za velmi přínosné besedy a všem členům Sdružení rodičů pod vedením paní Hany Lošťákové za pravidelné příspěvky. Ráda bych vyslovila díky vedení i všem pedagogickým pracovníkům chuchelské mateřské školy za dlouhodobou výbornou spolupráci.

Na závěr směřuji vřelé poděkování pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům za skvělou práci přesahující často rámec jejich povinností, za velmi laskavý a empatický přístup k dětem i k sobě navzájem.

Přeji všem chuchelským občanům, kolegyním a kolegům, našim dětem slunečné prázdninové dny plné dobré pohody a odpočinku.

V Praze dne 30. 6. 2017

Mgr. Eliška Jančíková

Naši absolventi (2016/2017)

Horní řada zleva: Ondřej Buk, Rostislav Paulas, Kryštof Rendl, Eliška Spáčilová, Anna Černá, Petr Jiříček, Patricie Bošková (třídní učitelka), Kamila Šamalíková, Martin Matouš, Lukáš Jäger,

Dolní řada zleva: Radek Neumann, Daniel Kovář, Tomáš Jirát, Vojtěch Hnízdil, Petr Civín, Oliver Bukovianský.

prázdniny

Vážení rodiče a děti,

přeji Vám všem krásné a zejména zasloužené prázdniny plné odpočinku, pohody a krásných zážitků.

Moc, moc, moc chválím děti za práci v celém školním roce. Bylo mnoho práce a opravdové dřiny. Vážím si toho a zároveň jsem také ráda, že se nám podařilo vytvořit soudržnou partu. Vaši andílci jsou skvělí.

Vám, milí rodiče, děkuji za spolupráci, komunikaci a za práci s Vašimi miláčky. Byl to dobrý i náročný rok.

Děkuji Vám a těším se na další rok

Jana Miškovská

pozn.: v přípravném týdnu, tj. od 28. 8. 2017,vložím příspěvek na stránky /seznam pomůcek – mnoho jich nebude/, abychom nebyli ve stresu a začali v klidu školní rok.

Lesní třídy 2.A + 2.B

Celý školní rok jsme plnili daltonské úkoly na téma TAJEMNÁ LESNÍ OBYDLÍ I OBYVATELÉ. Pomocí příběhů o ztracených domácích skřítcích v lese jsme sledovali život vybraných lesních živočichů. Nakonec jsme všechny získané poznatky uplatnili při tvorbě plakátu plného lesních souvislostí, který je k nahlédnutí ve škole. Za naše celoroční úsilí jsme získali certifikát LESNÍ TŘÍDA. Za každý vydaný certifikát lesní třídy nakoupí Sdružení Tereza 10m2 lesa na Ještědu, který bude novou výsadbou a hospodařením přeměněn na přirozený les. Jsme tedy patrony 20m2 Nového pralesa na Ještědském hřebeni.

(Pokračování textu…)

2.A a2.B – Lesní třídy

Celý školní rok jsme plnili daltonské úkoly na téma TAJEMNÁ LESNÍ OBYDLÍ I OBYVATELÉ. Pomocí příběhů o ztracených domácích skřítcích v lese jsme sledovali život vybraných lesních živočichů. Nakonec jsme všechny získané poznatky uplatnili při tvorbě plakátu plného lesních souvislostí, který je k nahlédnutí ve škole. Za naše celoroční úsilí jsme získali certifikát LESNÍ TŘÍDA. Za každý vydaný certifikát lesní třídy nakoupí Sdružení Tereza 10m2 lesa na Ještědu, který bude novou výsadbou a hospodařením přeměněn na přirozený les. Jsme tedy patrony 20m2 Nového pralesa na Ještědském hřebeni.

(Pokračování textu…)

5.5 Sport EXPO – beseda s běžci a dopravní hřiště

Součástí Pražského maratonu není je běh na 42 km a kousek ale beseda s běžci. Odpověděli nám na všechny naše zvědavé otázky a dokonce se nám podepsaly a vyfotily se s námi. 🙂 Nakonec jsme si zajezdili na kolech.