Archiv článků za měsíc: Srpen 2017

Zahájení školního roku 2017/2018

Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018 se koná pro všechny žáky školy (od 1. do 9. ročníku) před hlavní budovou školy v pondělí 4. září 2017.

Výuka pro 2. – 9. ročník končí tento den v 8.45 hodin.

Prvňáčci se po slavnostním zahájení odeberou spolu se svými rodiči a učiteli do nových tříd na detašované pracoviště Kazínská 8/5. Zde je plánován konec výuky na cca 10 hodin.

Aktualizace stránek

Aktualizovali jsme rubriky Časový rozvrh vyučování, Organizace školního roku, Aktuální jídelníček, Školní výdejna. Aktualizovali jsme článek o odpoledním vyučování (týká se žáků 6., 7., 8., 9. ročníku). Na úvodní stránce je zveřejněna řada informací týkajících se zahájení nového školního roku. Sledujte prosím pravidelně naše stránky a e-mailový servis.

Odpolední vyučování

Rozvrh hodin bude žákyním a žákům sdělen na začátku školního roku. Zatím si dovolujeme informovat rodiče, že žáci 6. ročníku budou mít odpolední vyučování v pondělí a žáci 7., 8. a 9. ročníku budou mít odpolední vyučování vždy ve středu.

 

7. vyučovací hodina = 14.15 hod. – 15 hod.

8. vyučovací hodina = 15.10 – 15.55 hod.

 

Kroužek Věda nás baví ve školním roce 2017/2018

Kroužek pro děti VĚDA NÁS BAVÍ – děti se v kroužku hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis), postaví si sopku, hydraulický píst, váhy, model elektroskopu nebo čistírnu odpadních vod apod. Zkrátka vyzkouší si, jaké to je, stát se na chvíli malým vědcem.
Lekce jsou naprosto bezpečné a vhodné už pro děti od 6 do 12 let.
Přihlášky a více informací na webu kroužky VĚDA NÁS BAVÍ.