Archiv článků ze dne: 6.10.2017

Týdenní plán 4.A od 9. – 13. 10. 2017

Plán od 9. 10. – 13. 10. 2017

 

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazykČJ – učebnice str. 31

Pracovní sešit str. 18

        Zopakovat všechna vyjmenovaná slova a

        pádové otázky. Slovní druhy – zopakovat.

Čítanka –  do str. 33

 

Matematika

 

 

PS Hejný do str. 17, učebnice do  str. 24

PS Čtyřlístek do str. 21

Geometrie – Čtyřlístek do str. 47

 

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 12 ( historie  – červená učebnice )

PS do str. 9

Učebnice do str. 15 Kraje ČR ) Zeměpis – modrý sešit

PS str. 9

 

Učebnice do str. 14 ( zelený sešit )

PS str. 9

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Na pondělí přinést věci na Tv. Pokud bude pěkné počasí, půjdeme na hřiště.

Každý pátek budeme mít geometrii. Děti musí mít pravítko. trojúhelník s ryskou, ořezanou tužku č. 3,

ořezané pastelky, kružítko.

 

 

11. 10. Výlet Koněpruské jeskyně ( cena 250 Kč )

Sraz ve třídě, odjezd v 8.00 hod, návrat na oběd.

S sebou svačinu, teplé oblečení, drobné kapesné.

 

V úterý budeme mít přírodovědu místo středy. Přinést zelené sešity.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyšlo první číslo Hlásné trouby

Po prázdninové přestávce vyšlo dnes první číslo školního časopisu Hlásná trouba. Redakce je obměněná, většinu redaktorů tvoří žákyně a žáci 3. – 6. ročníku. Hlavním tématem prvního čísla je školní výdejna. Redaktoři vyzpovídali své spolužáky a výsledky ankety si můžete přečíst na straně dvě.

Celý časopis je přístupný v tištěné podobě ve škole, v elektronické podobě pak na internetové adrese:

https://www.schoolpressclub.com/skoly/hlasna-trouba