Archiv článků ze dne: 10.10.2017

Třeťáci v Mraveništi

Dnes jsme navštívili Galerii hrou v Písku. Vydali jsme se do “Mraveniště” a zkusili si být malým lesním tvorem. Zkoumali jsme desítky metrů tunelů a komůrky s audiovizuálními efekty. Vyšplhali jsme na strom, procházeli se po dřevěných mostech a starali se o mravenčí kukly. Dokonce jsme se setkali s královnou.

Také jsme nahlédli do expozice Hnízdo ilustrace. Na půdě Sladovny jsme objevovali svět obrazových knih. Byla to výstava, kde dotýkat se knih je dovoleno. Zahráli jsme si se světlem a stíny a také jsme vymysleli a nazkoušeli divadelní hru.

Nahlédněte …

(Pokračování textu…)

3.A+3.B Třeťáci v Mraveništi

Dnes jsme navštívili Galerii hrou v Písku. Vydali jsme se do “Mraveniště” a zkusili si být malým lesním tvorem. Zkoumali jsme desítky metrů tunelů a komůrky s audiovizuálními efekty. Vyšplhali jsme na strom, procházeli se po dřevěných mostech a starali se o mravenčí kukly. Dokonce jsme se setkali s královnou.

Také jsme nahlédli do expozice Hnízdo ilustrace. Na půdě Sladovny jsme objevovali svět obrazových knih. Byla to výstava, kde dotýkat se knih je dovoleno. Zahráli jsme si se světlem a stíny a také jsme vymysleli a nazkoušeli divadelní hru.

Nahlédněte …

(Pokračování textu…)

4.B týdenní plán od 9.10. – 13. 10. 2017

Čj – PS do str. 19, učebnice do str. 33

– opakovat vyjmenovaná slova, slovní druhy, mluvnické kategorie

M – PS Hejný do str. 20, učebnice do str. 30

– geometrie viz. opakování ve školním sešitě

Vl – dějepis – PS do str. 9, příchod Slovanů

– zeměpis – PS do str. 7, učebnice do str. 12

11. 10. výlet – Koněpruské jeskyně – s sebou: teplé pohodlné oblečení, svačina, pití, drobné kapesné dle Vašeho uvážení