Archiv článků za měsíc: Leden 2018

Týdenní plán 4. A od 29. 1. – 2. 2. 2018

Plán od 29. 1. – 4. 2. 2018

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazykČJ – učebnice str. 886 87(vzory  rodu mužského a slovesa – způsob )

Pracovní sešit do str. 48

Ps 2 str. 5

       

Čítanka

 

Matematika

 

 

PS Hejný učebnice str. 52 – 56

Ps str. 5

 

PS  PS 2 – str. 6

Geometrie – Čtyřlístek do str. 55 – PS 1

 

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 31 ( historie  – červená učebnice )

PS do str. 17

Učebnice do str. 33 Povrch, vodstvo ) Zeměpis – modrý sešit

PS str. 18

 

Učebnice do str. 35 ( zelený sešit )

PS str.  19

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Od 2. pololetí bude geometrie vždy ve středu.

 

Přinést 400 Kč do třídního fondu.

 

V pondělí nebude Tv, místo toho bude Čj a vlastivěda.

  

 31.1  Bruslení Černošice ( s sebou brusle, helmu, teplé oblečení, svačinu, peníze na vlak, drobné kapesné. Kdo nemá brusle může si je půjčit za 50 Kč, helmu za 20 Kč. Broušení bruslí – nové 100Kč, starší za 50 Kč )

 

Do 30. 1. – vybrat básničku na poetické setkání

 

2. 2. Pololetní prázdniny

 

5.2. – 9.2. Jarní prázdniny

16. 2. Třídní kolo poetického setkání ( každý se naučí zpaměti báseň, která má 4 sloky)

 

22. 2. Poetické setkání školní kolo

 

27. 3. Jarmark

 

28. 5. – 1. 6. Škola v přírodě ( Hotel Erlebachova bouda )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talentmanie ve školní družině

Ve čtvrtek 25. ledna 2018 byl ve školní družině  slyšet velký potlesk nad scénkami, tanečky, kouzlením, hrou na hudební nástroje a zpěvem, které si děti připravily samy všem pro radost.Účinkujícím děkujeme za výborné výkony a těšíme se, čím nás překvapí v příštím roce.

(Pokračování textu…)

Jak se šesťáci (téměř) dotýkali historie

V pátek 19.1.2018 jsme se 6.A a 6.B navštívili výstavu “Symbolická moc českých korunovačních klenotů” ve Vladislavském sále Pražského hradu. Kromě krásného zážitku si děti z výstavy odnášely i domácí úkol – napsat slohovou práci (ve formě dopisu přátelům) o tom, co jsme viděli a zažili. Dovolujeme si přidat neupravené výňatky z některých prací.

(Pokračování textu…)

Výlet do Salcburgu a Berchtesgadenu – platba zálohy

Prosíme rodiče žáků z II. stupně, kteří závazně přihlásili své dítě na výlet do Salzburgu a Berchtesgadenu (27. – 28. 6. 2018)  o zaplacení zálohy za zájezd, tj. 1.300 Kč. Zálohu vybíráme do 30. ledna 2018 včetně. 

Tomáš Hromádka

Peníze vybírají:  VI.A, VI. B, VIII. A, VIII. B – Tomáš Hromádka, VII. třída – Lenka Kočišová, IX. třída – Pavla Obadalová.

 

 

 

Zapomenuté věci

Upozorňujeme rodiče, že v šatně školní výdejny a v budově 1. stupně (u hlavních dveří) jsou umístěny zapomenuté a odložené věci (bundy, boty, mikiny, rukavice). V případě, pokud nebudou vyzvednuty, na konci školního roku budou poslány na charitu.

4 . B týdenní plán 22. 1. – 26. 1. 2018

Bruslení – čt 25. 1. a čt 1. 2. 2018 – JEDEME VLAKEM

Čj – vzory rodu mužského, opak. vzorů rodu středního a ženského

– pravopis!!!, druhy vět, slovesný způsob

– zlomky a jejich sčítání i odčítání, písemné násobení dvojciferným číslem, písemné dělení. úvod do převodů jednotek.

Vl – mapa, poslední Přemyslovci

Př – neživá příroda – minerály, horniny

Vzhledem k bruslení, které je místo TV,máme ve středu Př i Vl.

Děti dostávají skoro každý den úkol !!!