Archiv článků ze dne: 2.3.2018

1948 – osmičky v naší škole

Rok 2018 s sebou nese celou řadu výročí. Na jedné straně si připomínáme události, kterými se můžeme pochlubit (např. založení Univerzity Karlovy v roce 1348, založení Národního muzea 1818, revoluce v roce 1848, vznik Československa v roce 1918 a České republiky v roce 1993), na druhé straně jsou roky, na které vzpomínáme neradi (např. Třicetiletá válka v letech 1618 – 1648, Mnichovská dohoda v roce 1938, únorový převrat v roce 1948, okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968). (Pokračování textu…)

Týdenní plán 4. A od 5.3. – 11.3. 2018

Plán od 5. 3. – 11. 3. 2018

 

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazykČJ – Ps str. 20, učebnice str. 115

(Shoda podmětu s přísudkem, vrory podstatných jmen, vyjmenovaná slova )

      

Čítanka

 

Matematika

 

 

PS Hejný učebnice str. 68

Ps str. 15

 

PS  Čtyřlístek – Ps str. 16 ( písemné násobení víceciferným činitelem, písemné dělení jednociferným činitelem, převody jednotek )

Geometrie –  str. 41 konstrukce trojůhelníků

 

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 33 ( historie  – červená učebnice)

Zahájení projektu – Osmičky v životě Karla IV. přinést materiál o Karlově universitě a Karlštejně )

Učebnice do str. 39 ( Modrý sešit – průmysl ČR)

PS str. 20

 

Učebnice do str. 43 ( zelený sešit )

PS str. 21

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Od 2. pololetí bude geometrie vždy ve středu

       ( ořezané tužky a pastelky,trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko )

 

6. 3. Velikonoce, aneb jaro vítej. Hudební pořad v tělocvičně ( platí škola )

 

7. 3. Prevence rizikového chování

        Příprava výrobků na jarmark

 

8. 3. Matematická olympiáda ( mezi žáky 4. tříd )

  

14. 3. Velikonoce na zámku Loučeň – celodenní výlet ( cena  390 Kč peníze do konce týdne ) Návrat kolem 14. hodiny

 

27. 3. Jarmark ( od 13 – 18 hodin )

 

28. 5. – 1. 6. Škola v přírodě ( Hotel Erlebachova bouda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V naší škole budou opět srdíčkové dny

Ve dnech 19. – 22. března 2018 se na naší škole uskuteční srdíčkové dny. V kanceláři školy budou v prodeji magnetky a tužky za 30 Kč, jejich nákupem pomůžete nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí. Více informací o sbírce najdete na adrese http://www.zivotdetem.cz.