Archiv článků za měsíc: Duben 2018

Týdenní plán 4.A od 30.4. – 6.5. 2018

Plán od 30. 4. – 6. 5. 2018

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazykČJ – Ps str. 39, učebnice str. 147

(Shoda podmětu s přísudkem, vzory podstatných jmen, vyjmenovaná slova )

Orientace v textu         

Čítanka

Matematika

 

 

PS Hejný učebnice str. 88

Ps str. 30

PS  Čtyřlístek – Ps str. 35 ( písemné násobení víceciferným činitelem, písemné dělení jednociferným činitelem, převody jednotek)

Geometrie –  str. 47 konstrukce rovnoběžníků

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 40 ( historie  – červená učebnice)

PS do str. 21

Učebnice do str. 45( Modrý sešit – Opakování)

PS str. 24

Učebnice do str. 61 Ekosystém okolí lidských obydlí)

PS str. 27

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Od 2. pololetí bude geometrie vždy ve středu

       ( ořezané tužky a pastelky,trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko ).

 

Úterý – kontrola omluvených hodin v ŽK – prosím doplňte

 

 17. 5. Konzultace

 

28. 5. – 1. 6. Škola v přírodě ( Hotel Erlebachova bouda

 

8. 6. Focení

 

20. 6. Generálka na akademii

 

22. 6. Akademie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturní březen v V. A

Během března 2018 se třída V. A vydala na dvě zajímavé akce do centra Prahy. První z nich byla návštěva multikulturního festivalu Jeden svět. Žáci se díky třem snímkům podívali jinou optikou na svět kolem nás a většinu dětí filmy dojaly. Po skončení festivalu zbyl ještě čas zavítat do galerie Topičův salon, která se nachází v blízkosti kina Ponrepo. (Pokračování textu…)

Týdenní plán 4.A od 23.4. – 29.4. 2018

Plán od 23. 4. – 29. 4. 2018

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazykČJ – Ps str. 39, učebnice str. 147

(Shoda podmětu s přísudkem, vzory podstatných jmen, vyjmenovaná slova )

Orientace v textu            

Čítanka

 

Matematika

 

 

PS Hejný učebnice str. 80

Ps str. 23

PS  Čtyřlístek – Ps str. 35 ( písemné násobení víceciferným činitelem, písemné dělení jednociferným činitelem, převody jednotek)

Geometrie –  str. 47 konstrukce rovnoběžníků

 

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 39 ( historie  – červená učebnice)

PS do str. 21

Učebnice do str. 43( Modrý sešit – Opakování)

PS str. 22

Učebnice do str. 59 Ekosystém okolí lidských obydlí)

PS str. 26

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

Od 2. pololetí bude geometrie vždy ve středu

       ( ořezané tužky a pastelky,trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko ).

 

Úterý – kontrola omluvených hodin v ŽK – prosím doplňte

30.4. ředitelské volno

1.5. státní svátek

7.5. výuka probíhá podle rozvrhu

8.5. státní svátek

 17. 5. Konzultace

28. 5. – 1. 6. Škola v přírodě ( Hotel Erlebachova bouda

8.6. Focení

20. 6. Generálka na akademii

22. 6. Akademie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budoucí patroni čtou svým patrončatům

V rámci naší tradiční spolupráce s mateřskou školou jsme navštívili při dnešní hodině českého jazyka obě třídy předškoláků. Holky a kluci ze 6. A a 6. B budoucím školákům četli ze svých oblíbených knížek, předškoláci jim pak na oplátku nakreslili ilustrace k přečteným příběhům a ukázali své nejlepší hry. Od září se tak mohou nastávající školáci těšit na to, že je ve škole čekají starší kamarádi, patroni, kteří jim budou pomáhat zvládnout přechod mezi velké děti.