Archiv článků ze dne: 6.4.2018

Týdenní plán 4. A od 9.4. – 16.4. 2018

Plán od 9. 4. – 16. 4. 2018

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazykČJ – Ps str. 38, učebnice str. 145

(Shoda podmětu s přísudkem, vzory podstatných jmen, vyjmenovaná slova )

Orientace v textu

       

Čítanka

 

Matematika

 

 

PS Hejný učebnice str. 76

Ps str. 20

 

PS  Čtyřlístek – Ps str. 34 ( písemné násobení víceciferným činitelem, písemné dělení jednociferným činitelem, převody jednotek)

Geometrie –  str. 43 konstrukce rovnoběžníků

 

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 37 ( historie  – červená učebnice)

PS do str. 20 ( Příprava na projekt shánět materiál o Karlově universitě a Karlštejně  rok 1348 )

Učebnice do str. 40( Modrý sešit – průmysl ČR)

PS str. 22

Učebnice do str. 52 ( zelený sešit)

PS str. 24

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Od 2. pololetí bude geometrie vždy ve středu

       ( ořezané tužky a pastelky,trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko ).

 

 9. 4. Čtvrtletní práce z českého jazyka

10. 4. Čtvrtletní práce z matematiky

11. 4. Čtvrtletní práce z přírodovědy ( zelená uč.)

12. 4. Čtvrtletní práce z vlastivědy ( dějepis a zeměpis červená a modrá uč.)

 

12. 4. Ornita – Krkavcovití ( 65 Kč )

 

28. 5. – 1. 6. Škola v přírodě ( Hotel Erlebachova bouda

 

8. 6. Focení

 

20. 6. Generálka na akademii

 

22. 6. Akademie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace k ochraně osobních údajů

Vážení rodiče!

Dne 25. května 2018 vstoupí v zemích EU v platnost nové nařízení, které podstatným způsobem mění zacházení s osobními údaji a jejich zpracování ve všech zemích Evropské unie. Jedná se o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, kterému se pracovně říká „Nařízení GDPR“.

Text Nařízení naleznete na adrese: https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds-3938/p1=3938

Změny, které toto nové nařízení přináší, spočívají především v důslednější ochraně spravovaných osobních údajů všech jejich nositelů, mezi které patří samozřejmě i Vaše děti. Od momentu platnosti Nařízení GDPR budou muset všichni správci osobních údajů (v tomto případě i naše základní škola) začít lépe chránit spravované údaje, což se samozřejmě projeví i ve zvýšení stupně zabezpečení proti jejich zneužití.

Zákonnost zpracování osobních údajů (zpracováním je míněno skladování či přechovávání osobních údajů) je definována článkem č. 6 Nařízení GDPR, kde je v odstavci 1 vyjmenováno šest podmínek, za kterých může správce osobní údaje zpracovávat.

(Pokračování textu…)