Archiv článků ze dne: 8.4.2018

Novinka pro výlety a školy v přírodě: Posudky o zdravotní způsobilosti platí dva roky!

Hygienická stanice hlavního města Prahy jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v Praze informuje rodičovskou veřejnost, že novelou zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (zákonem č. 202/2017 Sb., který mění zákon o specifických zdravotních službách) došlo s platností od 1. 11. 2017 k očekávané změně v platnosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na škole v přírodě či zotavovací akci na dobu dvou let místo dosavadního jednoho roku. Tento posudek je v platnosti po celou dobu, pokud nedojde ke změně zdravotního stavu dítěte

VIII. A a indiáni

28. března se třída VIII. A vydala do Náprstkova muzea. Čekal ji tam lektorovaný program Putování Severní Amerikou v rámci nové výstavy Indiáni. Třída si zažila putování od Mexika přes Velké pláně až k Arktidě. Na závěr programu byla připravena výtvarná dílna, kde žáci zkoušeli zdobit kousky kůže tradiční korálkovou metodou.

(Pokračování textu…)

3.A – Týdenní plán

3.A TÝDENNÍ PLÁN

9.4.- 13.4. 2018

_____________________________________________

Český jazyk:

Učebnice: do strany 121 –  slovesa čas+infinitiv,základní skladební dvojice

PS 2 do str. 17

Vyjmenovaná slova hrou do str. 54

Čítanka:

Učebnice do strany 123

PS  2 do str. 20

_____________________________________________

Matematika:

Učebnice: do strany 74

PS 2 do str. 19

Minutovky 2 dle potřeby

_____________________________________________

Prvouka:

Učebnice do strany 41

PS strana 20

_____________________________________________

Domácí úkoly:

Sledujte úkolníček

_____________________________________________

Akce, informace:

bližší info o testech v úkolníčku

10.4. test M

11.4. test ČJ

12.4. ORNITA, 65 Kč

13.4. Test PRV

17.7. třídní schůzky od 17h

 

20.4. Divadlo V Dlouhé, Komáři se ženili aneb ze života obtížného hmyzu