Archiv článků za měsíc: Květen 2018

4.B týdenní plán do 11. 5. 2018

Čj – shoda přísudku s podmětem, pravopis, věta jednoduchá a souvětí – opakování a procvičování učiva. PS do str. 41

– písemné +, -, x, :. Dělitelnost čísel: 2, 3, 4, 5, 6, 10. procvičování zlomků… PS Čtyřlístek – celý, geometrie

– živočichové v okolí lidských obydlí

Vl – Husitství, Jan Hus

Odevzdat, prosím: KOPIE kartičky pojištěnce, 

Posudek o zdravotní způsobilosti

 

 

 

“Smějeme se s knihou” – beseda v MLP

Obě šesté třídy si v tomto týdnu užily legraci v nádherné smíchovské pobočce Městské knihovny. Při besedě a “ramínkové” prezentaci (jistý velmi zvláštní druh prezentace – zeptejte se dětí) měli holky a kluci možnost seznámit se s novými knížkami, které pro ně byly napsány v žánru fantasy a humorné literatury, vyzkoušeli si kvíz ke knihám, které už znali, a nakonec si mohli i vybrat knížky na půjčení domů. Našli se i tací, kteří zatím neměli průkazku do knihovny, pro ně měla paní knihovnice připravené nové přihlášky. Bylo to už naše druhé setkání s knihovnou, tentokrát už to nebyla jen ochutnávka, ale příprava pro čtení na doma (nechte se překvapit).