Archiv článků za měsíc: Září 2018

Týdenní plán 2. B

                         TÝDENNÍ PLÁN

                     10. 9. –  14. 9. 2018

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Opakování písmen, velká písmena, vlastní jména. Učebnice až str. 13, Pracovní sešit až str. 8
Čtení / psaní

 

Čítanka až str. 11, Pracovní sešit až str. 4. Procvičujeme plynulé čtení s porozuměním obsahu.
 PrvoukaSvětové strany. Učebnice až str. 9, Pracovní sešit až str. 5
Matematika

 

Počítáme do dvaceti. Učebnice až str.12,Pracovní sešit až str. 2
Domácí úkolyProsím dokončujte nedodělaná cvičení, jinak vždy aktuálně podle úkolníčků – většinou z malé matematiky, nebo pracovního sešitu Čj. Také prosím ještě hodně čtěte. Děkuji.
Akce, informace

 

Ve čtvrtek 13. 9. budou třídní schůzky (od 16 hodin).

 

 

 

Pozvánka na schůzku Spolku rodičů

Spolek rodičů při ZŠ Velká Chuchle

zve rodiče žákyň a žáků školy na

SCHŮZKU SPOLKU,

 

která se bude konat 13.9. 2018 od 16.00 hodin ve třídě 4.A v přízemí nové přístavby školy.

Program:

– diskuze, náměty k činnosti Spolku

– schválení výše finančního příspěvku

– schválení návrhu rozpočtu pro nový školní rok

– projednání zprávy o činnosti a hospodaření spolku ve školním roce 2017/18

– volba nových členů výboru

 

 

 za radu spolku vás zve Hana Lošťáková

Chceš připravovat časák?

Rád/a píšeš o zajímavých věcech? Chceš se zviditelnit? Fotografuješ? Kreslíš komixy? Rád/a pracuješ na počítači? Chceš obětovat chvilku svého volného času pro druhé? Pokud jsi alespoň jednou odpověděl/a ano, pak přijď na úvodní schůzku redakce školního časopisu Hlásná trouba, která se bude konat v úterý 11. září 2018 o velké přestávce v třídě VI. B.

Tvorba školního časopisu je doporučena pro zájemce z 3. – 9. ročníku s domácím přístupem k internetu.

Na setkání se těší

Tomáš Hromádka

P.S. Hlásnou troubu z minulých let lze najít na internetu na adrese https://www.schoolpressclub.com/skoly/hlasna-trouba

 

Kroužek Věda nás baví začne v říjnu

Kroužek pro děti VĚDA NÁS BAVÍ – děti se v kroužku hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis), prozkoumáme rostlinou i živočišnou buňku, vytvoříme nenewtonskou kapalinu, pronikneme do mechaniky dýchání i atomu a zabrousíme i do historie k Archimédovi a jeho vynálezům. Zkrátka vyzkouší si, jaké to je, stát se na chvíli malým vědcem.
Lekce jsou naprosto bezpečné a vhodné už pro děti od 6 do 12 let.
Přihlášky a více informací na webu kroužky VĚDA NÁS BAVÍ.