Archiv článků ze dne: 12.11.2018

Deváťáci vypěstovali krystaly

Devátý ročník v přírodopisu je na naší škole věnovaný geologii – vědě, která se zabývá studiem neživé přírody. Může se zdát, že je to obor nepříliš zajímavý, nedostupný. Opak je pravdou, o čemž se přesvědčilo nemálo deváťáků, kteří si v rámci dobrovolného domácího úkolu připravili nasycené roztoky soli kamenné (NaCl) a modré skalice (CuSO4 . 5H2O) a oba nechali v domácích podmínkách krystalizovat. Během několika týdnů mohli sledovat růst krystalů v trojklonné soustavě (modrá skalice) a krychlové soustavě (sůl kamenná). A že se žákům povedly úžasné struktury, o tom svědčí několik obrázků v příloze. Nejkrásnější krystaly vypěstoval Tomáš Dostál z IX. B.

Tomáš Hromádka

(Pokračování textu…)

1B: Týdenní plán 12.11. – 16. 11.

Český jazyk – seznámení se slabikářem, opakování – čtení slabik, začínáme s písankou
Matematika – počítáme do deseti, krychle, vláčky
Prvouka – rodina a příbuzenské vztahy
Tělocvik – úterý (tělocvična)

Přeji krásný týden