Archiv článků ze dne: 13.9.2019

Novinky na webu

V rubrice Dokumenty najdete aktuální Školní řád, Řád školní družiny, Řád školní jídelny, Žádost o uvolnění žáka z výuky. Upravili jsme rubriky Organizace školního roku 2019/2020, Složení pedagogického sboru, Školskou radu a Spolek rodičů. V příštím týdnu doplníme Rámcový plán činností školy a aktualizujeme Přehled kroužků.

Připomínáme možnost zasílání informací o aktuálních příspěvcích na našem webu prostřednictvím e-mailu (v pravém sloupci).

Zahájili jsme nový školní rok 2019/2020

Vážení rodiče, milí přátelé, milé děti,

protože našemu tradičnímu společnému zahájení nového školního roku před budovou školy letos nepřálo počasí, nemohla jsem vyslovit svá poděkování a přání, ráda bych se k nim tedy vrátila touto formou.

Minulý školní rok byl velkou výzvou pro nás všechny, kterých se dotkla přístavba školy. Chtěla bych poděkovat celému Úřadu městské části Velká Chuchle v čele s paní starostkou Mgr. Lenkou Felix za péči o naši školu, jejich úsilí o finanční zajištění a realizaci celé stavby. Uznání patří také firmě Podzimek, že dokázala během 14 měsíců dokončit tak rozsáhlou přístavbu. Děkuji celému pedagogickému sboru, že se během přípravného týdne obětavě zhostil kromě svých běžných pedagogických povinností i úklidu tříd a kabinetů. Do nového školního roku přeji nám všem „dospělákům“ hodně trpělivosti, pevné nervy a především dobré vůle vše společně zvládnout. Našim dětem pak radost z učení, dobré kamarády a hodně nových zážitků.

Mgr. Eliška Jančíková

 

Fotografie ze zahájení školního roku poskytl Roman Peterka. Zahájení školního roku 2019/2020 (v pondělí 9. září 2019) na naší škole se účastnil vedle zástupců městské části (starostka Mgr. Lenka Felix, první místostarosta Mgr. Martin Melichar, druhý místostarosta Robert Mařík) také radní hlavního města Prahy pro oblast školství PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. Všichni prvňáčci obdrželi od paní ředitelky pamětní list.