Archiv článků ze dne: 16.9.2019

Sběr surovin

Základní škola Charlotty Masarykové ve Velké Chuchli pořádá ve školním roce 2019/2020 opět sběr druhotných surovin. Bude se sbírat:

  • papír  (hlavně staré noviny, časopisy, reklamní letáky) – ukládejte do kontejneru
  • víčka  od PET lahví – přesypte do nachystaných pytlů (nesbíráme víčka od šlehačky, čistících a pracích prostředků, kávy, kyblíčků, jupíků, deodorantů, kosmetických přípravků….)
  • použitý hliník – přesypte do nachystaných pytlů, sešlápnuté plechovky od nápojů do zvláštního pytle.

Sběr odevzdávejte před ZŠ od 7:15  do 8:00 hod. v těchto termínech svozu:

Pátek  20. 9. 2019

Pátek 1. 11. 2019

Pátek  13. 12. 2019

Pátek   24. 1. 2020

Pátek  13. 3. 2020

Pátek  24. 4. 2020

Pátek  5. 6. 2020

Sběr doma zvažte. Napište na zvláštní list papíru jméno žáka, třídu, kolik a co odevzdává. Tyto údaje odevzdejte paní učitelce Kočišové u kontejneru.

Po vyhodnocení všech sběrů budou nejlepší třídy odměněny.

Nezapomeňte – třídní schůzky

V úterý 17. 9. 2019 se koná od 15 do 17 hod. v naší škole den otevřených dveří, od 16.30 hod. probíhá ve školní jídelně schůzka členů Spolků rodičů, od 17 hod. jsou třídní schůzky na I. stupni (1. – 5. ročník), od 17:30 hod. na II. stupni (6. – 9. ročník). Srdečně zveme!

Stardance na zkoušku

Dne 26. 9. 2019 od 14 do 15 hod. v tělocvičně školy proběhne zkušební hodina STARDANCE.