Archiv článků za měsíc: Říjen 2020

28. říjen – státní svátek: Den vzniku samostatného československého státu

Před 102 lety se začala psát existence moderního státu. Zástupci Národního výboru (Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiří Stříbrný, František Soukup a Vavro Šrobár), které označujeme za “muže 28. října,” v Obecním domě v Praze zveřejnili provolání o vzniku Československa a zákon o zřízení samostatného státu. Současně v Ženevě Edvard Beneš s Karlem Kramářem zahájili jednání o státním zřízení budoucího Československa.

Končila první světová válka, z front se vraceli naši vojáci, kteří se hned zapojili do bojů na hranicích nově vzniklého státu. S existencí Československa se totiž nesmířili Němci, Poláci i Maďaři. Řada vojáků ve válce zahynula. Chuchelské oběti připomínají pamětní desky na historické budově naší školy. Začteme-li se, dozvíme se, že padli na všech frontách, ať už za Rakousko-Uhersko nebo jako českoslovenští legionáři za nově vznikající stát. Každoročně si jejich památku připomínáme touto dobou při pietním setkání před školou. Letos vzhledem k epidemiologické situaci se uctění památky padlých a oslava státního svátku uskuteční bez přítomnosti učitelů, žáků i veřejnosti. Vzpomeňte alespoň ve své mysli, v kruhu své rodiny.

Události staré 102 let si můžete připomenout ve videu ze série Slavné dny:

https://www.slavne-dny.cz/episode/526294/den-kdy-vzniklo-ceskoslovensko-28-rijen

Žáci 9. ročníku měli možnost se o průběhu první světové války a vzniku Československa dozvědět už v průběhu září v rámci prezenční výuky. Nahlédli do originálů historických novin z 28. října 1918, vyslechli si příběh chuchelského legionáře z dochovaného ručně psaného deníku, zpracovali informace o legendární bitvě u Zborova a o jednáních T. G. Masaryka, E. Beneše a M. R. Štefánika v záležitosti vzniku samostatného československého státu.

Tomáš Hromádka

1.A Domácí škola 19.10. – 23.10. 2020

Každý den trénujte čtení z listu nebo z destičky – nadiktujete písmenka a nebo slabiky

– dítě Vám je přečte

– role si můžete vyměnit

Pondělí 19.10. :M: Barevné příklady str. 5 – použij počítadlo – do políčka zapiš = výsledek, pak vybarvi Př: 3+1=4

ofocený pracovní list s čísly – psaní 1,2,3,4,5,6

ČJ: opakovací karta 2 žlutá – obě strany, číst

Prv – Opakovací karta 2 zelená

 

Úterý 20.10. : M – Matem. minutovky l. díl str. 6, 7

Čj – Živá abeceda s kocourem Samem str. 8

“jednotažka” sova – obtáhnout 5x jinou barvou pastelky

Středa 21.10. : M – Barevné příklady str. 6 – použij počítadlo (názor)

Čj – Živá abeceda s kocourem Samem str. 9

“jednotažka” opice- obtáhnout 5x jinou barvou pastelky

Čtvrtek 22.10. : M –  Barevné příklady str. 7 (zapiš výsledek do políčka + vybarvi)

Čj – Opakovací karta 3 žlutá

Prv – Opakovací karta 3 zelená

Pátek 23.10. : Dokončete, co jste nestihli.

Klidné prázdniny!

Choďte hodně ven, i o prázdninách čtěte.

Opatrujte se.

RK

 

1. B Domácí škola

19. – 23. 10 2020

Každý den trénujte čtení z listu nebo z čtecí desky + diktáty písmen, slabik.

Pondělí
M – Barevné příklady str. 5 (pracuj s počítadlem, pastelkami, kostkami…, výsledek příkladu zapiš do políčka k příkladu 3+1 = 4  a vybarvi)
Čj – Opakovací karta 2 žlutá
Prv – Opakovací karta 2 zelená

Úterý
M – Matem. minutovky l. díl str. 6, 7
Čj – Živá abeceda s kocourem Samem str. 8

Středa
M – Barevné příklady str. 6 – použij počítadlo (názor)
Čj – Živá abeceda s kocourem Samem str. 9
Prv – Opakovací karta 3 zelená

Čtvrtek
M –  Barevné příklady str. 7 (zapiš výsledek do políčka + vybarvi)
Čj – Opakovací karta 3 žlutá

Pátek
Dokončete, co jste nestihli.

Krásné prázdniny!
Odpočívejte a užívejte si společné chvíle.

1. B Domácí škola

14. – 16. 10. 2020

Vážení rodiče,

dnešním dnem nám začíná “Domácí škola”.
Všechny učebnice ve kterých děti pracovaly doposud (Živá abeceda, Matematika I.díl a Prvouka) zůstanou ve škole.
Pracovat budete pouze:
s pracovními sešity:
– Barevné příklady – M
– Matematické minutovky – M
– Živá abeceda s kocourem Samem – Čj
s opakovacími kartami: 
– Procvičovací karty na Čj a Prv
s nakopírovanými listy:
– psaní + čtení (písmenka a slabiky)
s čtecí destičkou:
– nadiktujete písmenka a nebo slabiky
– dítě Vám je přečte
– role si můžete vyměnit
Vše mají v taškách.

Práce na tento týden:

Středa
M – Barevné příklady str.1 + 2
M – ofocený pracovní list s čísly
Čj – čtení písmenka T (nakopírovaný list)

Čtvrtek
M – Matem. minutovky I. díl str. 4+5
Čj – opakovací karty (1. žlutá) obě strany
Prv – opakovací karty (1. zelená) obě strany

Pátek
M – Barevné příklady str. 3 + 4
Čj – Živá abeceda s kocourem str. 6,7
Čtení destičky + diktát písmen (slabik)

Chodit ven
každý den. 🙂

Pro tento týden je to vše.
Je to pouze návrh. Můžete si práci rozplánovat podle svých schopností a nemusíte se plánu striktně držet.
Pokud stihnete číst každý den 5- 10 minut je to jedině dobře.
Jsem Vám k dispozici pochopitelně každý den na tel. čísle 777 032 800.

Práce na příští týden přilétne v pondělí.

Hodně zdaru

 

1.A Domácí škola

Plán 14.10. – 16.10. 2020
středa 14.10. – M: Barevné příklady str. 1,2
                        ČJ: ofocený pracovní list – spirálky, číst
čtvrtek 15.10. – M: Matematické minutovky 1. díl str. 4, 5
                          ČJ: opakovací karta 1 žlutá – obě strany, číst
                          PRV: opakovací karta 1 zelená – obě strany
pátek 16.10. – M: Barevné příklady str. 3,4
                       ČJ: Živá abeceda s kocourkem Samem str. 6,7+ číst
Pokud se bude chtít broukům pracovat, klidně udělejte práci i za více dnů nebo si ji rozvrhněte dle svého uvážení. Každopádně prosím o každodenní čtení, aby děti nově naučená písmenka nezapomněly. Po prázdninách dejte všechny obdržené učebnice a vyplněné pracovní listy do aktovky – kontrola proběhne ve škole.
Dávejte na sebe pozor a opatrujte se! RK

Uzavření školy

Na základě rozhodnutí státu s platností od středy 14. 10. do pátku 23. 10. zůstává škola včetně školní družiny zavřená, všechny třídy přecházejí na distanční výuku. Bližší informace k organizaci distanční výuky na období od 14. do 23. 10. budou zveřejněny zítra (14. 10.) na webových stránkách školy.

Od 14. 10. je zavřená také školní jídelna.

1.B PolyTechBus

V pátek 9. 10.
si žáci z 1. B užili vyráběníčko.
Na chvíli se stali eletrikářem, keramikem a obkladačem.
Své výrobky si hrdě odnesli domů.

1. B Týdenní plán

12. – 16. 10. 2020

_____________________________________________

Český jazyk:

Živá abeceda do strany 52

____________________________________________

Matematika:

PS I. díl do strany 42

_____________________________________________

Prvouka:

PS do strany 18

_____________________________________________

Domácí úkoly:

PO  – M: Ps I. str.  38/3

ÚT – Živ. ab. str. 47 (kontrola správného úchopu)

ST  –  M: Matematické minutovky I. str. 4 celá

ČT  – Živ. ab. str.51

 – M: Ps I. str. 42/2,3

Týdenní plány jsou pouze orientační, pochopitelně mohou být nějaké nečekané změny.

Čtecí destičku po práci vždy vracejte do tašky, s uklizenými písmenky – potřebujeme ji každý den ve škole.

_____________________________________________

Akce:

Informace:
Číst každý den O,S,B,U,A,L,M,P,E ….- čtecí list nebo destička (každý den 5-10 min).
Při čtení slabik dávejte pozor, aby děti nečetli dvakrát. Jednou pro sebe, a potom slabiku zopakují nahlas – to je špatně.
Diktát písmenek na destičce s následným přečtením.
Trénovat rozklad slova po hláskách (p-e-s) s vytleskáváním hlásky.

Při psaní dbejte na správné držení tužky (zobáček dvěma prsty) a na správné sezení (kroucení).

O přestávkách:
Děti si mohou do školy přinést jednoduché hry na přestávky (karty, pexeso…).

Omluvenky:
Pokud jsou děti nemocné, prosím o napsání omluvenky také do notýsků.

PODĚKOVÁNÍ:
Všichni moc děkujeme panu Bakaláři za nádherný koberec.

POZOR!
Prosím o odpověď v Bakaláři, abych měla přehled zda naše komunikace funguje.
Děkuji