Archiv článků ze dne: 8.11.2020

1. B Domácí škola

9. 11. – 13. 11.  2020

Práce k vyzvednutí v kanceláři školy v době od 8-12 hodin.

Pondělí
M
–  Barevné příklady str. 10 (zapiš výsledek 6 – 2 = 4, pak vybarvi)
ofocený list MATEMATIKA – SOUČET
Čj – čtecí list- 1. strana
ofocený prac. list: Nácvik psaní – šikmé čáry (deštíčkové)
Pozor na správné držení tužky – viz. video.

Úterý
M
–  Mat. minutovky 1. díl str. 10, 11
psaní čísel– obě strany
Čj – ŽA s kocourkem Samem str. 14, 15
jednotažka srnka (obtáhni 5x)
Prv – ofocený pracovní list Na dvoře

Středa
M
–  Barevné příklady str. 11 (použij počítadlo, kostky)
Čj – čtecí list – 2. strana
ofocený prac. list: Nácvik psaní vratného tahu (dráček vzhůru letí, stahují ho děti)
Pozor na správné držení tužky – viz. video.

Čtvrtek
M
–  Mat. minutovky 1. díl str. 12, 13
Čj – ŽA s kocourkem Samem str. 16, 17
jednotažka motorka (obtáhni 5x)
Prv -ofocený prac. list O veliké řepě – vybarvi, vyprávěj příběh (pomocí otázek)

Pátek
píseň Nosorožec – naučit se text jako básničku.
Brouci namalují obrázek na druhou stranu.
Dokončete, co jste nestihli. Číst čtecí listy a práce s čtecí destičkou.

Před každým psaním dbejte u dětí na správný posed a držení tužky. Ideálně vždy dětem pusťte dané video – ony si říkají s námi, a přitom se pěkně rovnají.

 

 

400 let od bitvy na Bílé hoře

8. listopadu 2020 si připomínáme 400 let od bitvy na Bílé hoře, prvního vojenského střetnutí v rámci Třicetileté války (1618 -1648). Tehdy se proti sobě střetla vojska českých stavů a habsburského císaře. V krátké (téměř dvouhodinové) bitvě zvítězila habsburská vojska. Tyto události jsou popsány na venkovní výstavě na Staroměstském náměstí.

„Názory historiků na význam bitvy se liší. Jisté je, že znamenala konec stavovského povstání proti císaři a následkem pak byla krutá poprava vůdců povstání na Staroměstském náměstí a odchod protestantských elit ze země. Byla také jednou z jisker, která zažehla plamen Třicetileté války. Jsme přesvědčeni, že bychom si měli toto výročí důstojně připomenout a využít ho k osvětě vztahující se k našim národním dějinám. Proto jsme s kolegy na univerzitě i dalšími historiky vytvořili vzdělávací projekt Bílá hora – Osudový mezník našich dějin v Praze,“ řekl autor koncepce a odborný garant Jan Royt, prorektor Univerzity Karlovy.

Základem projektu je venkovní panelová expozice, jejímž záměrem je představit široké veřejnosti konfesně vyvážený pohled nejen na bitvu samotnou, ale také to, co jí předcházelo a její následky. Připomenuty jsou náboženské poměry v Evropě a v Čechách, pražská defenestrace místodržících, peripetie stavovského povstání, volba Fridricha Falckého českým králem, bitva samotná, potrestání stavů a počátky i důsledky Třicetileté války.

Na každém panelu je vedle textu také hlavní obrazový motiv souznící s tématikou příslušného panelu. Doplňuje jej několik menších vyobrazení, převážně osobností zainteresovaných v příslušných událostech. Prostřednictví QR kódů se návštěvník seznámí s dalšími údaji a bude moci na svém chytrém telefonu či tabletu sledovat i krátká videa z míst s bitvou spojených, která autoři výstavy natočili.

Projekt obsahuje jak venkovní expozici v centru Prahy, tak trvalý webový portál www.bilahora1620.cz určený všem zájemcům o historii, který bude kromě mnoha informací obsahovat i zajímavý audiovizuální obsah.

1.A Domácí škola 9.11. – 13.11. 2020

1.A  Domácí škola       9.11. – 13.11. 2020

Práce k vyzvednutí v kanceláři školy v době od 8-12.

 

Pondělí 9.11.   M: Barevné příklady str. 10 ( zapiš výsledek 6-2=4, pak vybarvi)

ofocený list MATEMATIKA-SOUČET

ČJ: čtecí list- 1. strana

ofocený prac. list: Nácvik psaní – šikmé čáry ( deštíčkové)

správné držení tužky – viz. video)

 

Úterý 10.11.    M: Mat. minutovky 1. díl str. 10, 11

psaní čísel– obě strany

ČJ: ŽA s kocourkem Samem str. 14,15

jednotažka srnka (obtáhni 5x)

PRV: ofocený pracovní list Na dvoře

 

Středa 11.11.  M: Barevné příklady str.11 ( použij počítadlo, kostky)

ČJ: čtecí list – 2. strana

ofocený prac. list: Nácvik psaní vratného tahu (dráček vzhůru

letí,stahují ho děti) dbejte na správné držení tužky – viz. video)

 

Čtvrtek 12.11.   M: Mat. minutovky 1. díl str. 12, 13

ČJ: : ŽA s kocourkem Samem str. 16, 17

jednotažka motorka ( obtáhni 5x)

PRV: ofocený prac. list O veliké řepě– vybarvi, vyprávěj příběh

otázky

 

Pátek 13. 11.  píseň Nosorožec – naučit se text jako básničku.

Brouci namalují obrázek na druhou stranu.

Vytiskněte, prosím, obrázek k písničce na vybarvení.

Dokončete, co jste nestihli. Číst, práce s destičkou.

 

Před každým psaním dbejte u dětí na správný posed a držení tužky. Ideálně vždy dětem pusťte dané video – ony si říkají s námi a přitom se pěkně rovnají J

Opatrujte se RK