Archiv článků ze dne: 9.11.2020

Školská rada

Funkční období školské rady končí k 31. 12. 2020. V návaznosti na vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID – 19  a vyhlášení nouzového stavu bylo funkční období školské rady prodlouženo tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu.