Archiv článků ze dne: 13.11.2020

Organizační plán návratu dětí do školy od 18. 11. 2020

Informace od MŠMT

Organizační plán školy:

  • Do školy přicházejí žáci 1. a 2. ročníků.
  • Žáci i rodiče vstupují do areálu školy pouze brankou (obě brány jsou nově z bezpečnostních důvodů uzavřeny).
  • Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
  • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
  • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
  • Provoz školní družiny je v běžném režimu za dodržení podmínky homogenity skupin žáků jedné třídy.
  • Školní stravování je zajištěno (bližší pokyny v e-mailu od vedoucího ŠJ).
  • Konce vyučování a časy obědů se řídí následujícím rozpisem:

(Pokračování textu…)