Archiv článků ze dne: 8.4.2021

Provoz školní družiny, školní jídelny a žádosti o ošetřovné

V souladu s pokyny MŠMT jsme pro Vás připravili stručný přehled:

Informace k provozu školní družiny

 • Odpolední družina pro 1. a 2. ročník je v běžném provozu.
 • Odpolední družina pro 3. ročník je zkrácena do 15,00 hod.
 • Ranní družina nebude v provozu.
 • Je zachována homogenita oddělení.
 • Školné bude sníženo. Informace zašle vedou školní družiny (p. Kosová).

Informace k provozu školní jídelny

 • Školní jídelna je pro prezenční výuku v provozu od 11,00 – 12,00 hod.
 • Žáci na prezenční výuce ( A, II. A, III. A, IV. A, V. A) jsou automaticky přihlášeni k odběru obědů od pondělí 12. 4.
 • Odběr obědů pro žáky na distanční výuce od 12,00 – 13,00 hod.
 • Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě.
 • Bližší informace zašle vedoucí školní jídelny (p. Kincl).

Ošetřovné:

 • Nárok na výplatu ošetřovného není ve dnech, kdy je výuka ve škole umožněna, ale i nadále trvá ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka. Zaměstnanec na žádosti o ošetřovné uvede dny distanční výuky jako dny péče, pokud o dítě skutečně pečoval. Dny, kdy dítě mělo umožněnu prezenční výuku, rodiče nemohou označovat jako dny péče. Za tyto dny výplata ošetřovného nenáleží.
 • Jestliže rodiče mají dvě děti, na které budou čerpat ošetřovné, ale každé z nich bude mít nařízenu distanční výuku jiné dny (týdny), musejí rodiče žádat o ošetřovné na každé dítě samostatnou žádostí.
 • Tento postup platí, i když si nárok na ošetřovné uplatňuje pouze jeden z rodičů.
 • K dalším otázkám týkajícím se ošetřovného viz webové stránky MPSV: https://www.mpsv.cz/osetrovne

Pokyny k provozu školy- testování

V souladu s pokyny MŠMT jsme pro Vás připravili stručný přehled:

 • Žáci budou testování 2x týdně (pondělí a čtvrtek) antigenními testy LEPU RAPID.
 • Zákonný zástupce žáka 1. – 3. ročníku může asistovat při samotném testování. Do prostoru školy mohou rodiče vstoupit pouze s nasazeným respirátorem.
 • Testování bude probíhat v určených třídách samoodběrem (pedagogický pracovník vykonává pouze dohled).
 • Při negativním výsledku testu odchází žák do třídy, ve které bude probíhat výuka.
 • Při pozitivním výsledku odchází žák se zákonným zástupcem domů (s potvrzením o pozitivním výsledku testu) a zákonný zástupce neprodleně kontaktuje poskytovatele lékařských služeb.
 • Při pozitivním výsledku testu žáka při čtvrtečním testování opouští školu celá třída a čeká se na výsledek PCR testu konkrétního žáka.
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • Žáci dodržují zásady osobní a respirační hygieny.
 • Žáci mají po celou dobu pobytu ve škole nasazeny chirurgické roušky, případně respirátory. Nejsou povoleny látkové roušky.

Manuál k testování naleznete zde:

https://testovani.edu.cz/files/msmt-manual-testovani-06-04-2021.pdf

Leták pro žáky naleznete zde:

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf

Leták pro rodiče naleznete zde:

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

Další informace a instruktážní videa k oběma centrálně distribuovaným Ag testům naleznete na webu:

https://testovani.edu.cz/

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. dubna 2021

V souladu s pokyny MŠMT jsme pro vás připravili stručný přehled.

Od pondělí 12. dubna nastupují děti 1. stupně v režimu rotační výuky. Rotování bude probíhat po týdnu. Střídat se budou třídy A a třídy B.

 • 12. – 16. 4.: I. A, II. A, III. A, IV. A, V. A
 • 19. – 23. 4.: I. B, II. B, III. B, IV. B

Třídy, ve kterých neprobíhá právě prezenční výuka, pokračují ve výuce formou distančního vzdělávání.

Přehled času obědů a konce výuky:

(Pokračování textu…)

Egyptologická konference ve Velké Chuchli

Kdo sleduje pravidelně zprávy, pravděpodobně zaznamenal velkolepý průvod 22 mumií egyptských panovníků, které se stěhovaly do Národního muzea egyptské civilizace v Káhiře. Ve stínu této události ovšem zůstala informace, že se v České pobočce Egyptologického ústavu ve Velké Chuchli konala koncem ledna Egyptologická konference. Zúčastnilo se jí 24 odborníků z 6.B – všichni odborníci na slovo vzatí, ověnčení tituly a vybavení obrovskými zkušenostmi, které získali studiem dějin starověkého Egypta. Krátký záznam z této pro Egypt zásadní konference si můžete prohlédnout v následujícím videu. Program konference najdete v příloze článku.

Ivana Motýlová a 6. B

(Pokračování textu…)