Archiv článků ze dne: 30.6.2021

Za Josefem Poslušným

24. června 2021 zemřel po zákeřné nemoci v požehnaném věku 86 let Pan učitel Josef Poslušný, který v naší škole působil v letech 1969 – 2006 a výrazně ovlivnil několik generací žákyň a žáků naší školy. Byl výraznou postavou pedagogického sboru, prakticky celý svůj život věnoval dětem. (Pokračování textu…)

Poděkování

Na konci minulého školního roku jsme věřili, že od září začneme žít „normální“ všední život. Přesto jsme se už v přípravném období a v prvních školních týdnech připravovali i na tu horší variantu – pokračování distanční výuky. Ovšem nikdo z nás si nechtěl připustit, že budeme tolik měsíců bez našich žáků, bez jejich úsměvů, bez rušného školního života.
Přes počáteční technické nedostatky se nám podařilo nastavit výuku na dálku přes systémy Teams či Bakaláři. V únoru ČŠI potvrdila správnost našeho přístupu, ocenila příjemnou atmosféru on-line hodin, vstřícnost a kreativitu našich učitelů. Poděkování tedy patří celému pedagogickému sboru za úspěšné zvládnutí náročného režimu distanční výuky a poskytování co nejširší podpory všem žákům. Žáci se sice v tomto školním roce nenaučili veškerý obvyklý obsah jako při prezenční výuce, ale osvojili si kromě učiva i spoustu nových dovedností: práci s digitálními technologiemi, sebeorganizaci, samostatnost a vše, co je lépe vybaví do života.
O době „koronavirové“ i distanční výuce bylo napsáno a řečeno mnohé. Myslím, že v nás všech v této chvíli převládá pocit úlevy, že je snad to nejhorší za námi, i když obavy už s námi zůstanou. Všechny nás dostihla velká únava, a tak se těšíme, že v letních měsících načerpáme nové síly i inspiraci do nového školního roku.
Velkou vzpruhou posledních týdnů bylo pro nás to, že školní třídy a chodby opět ožily dětskými hlasy, konečně se mohly děti potkat se svými kamarádkami a kamarády, svými učiteli a začít běžný školní život, třebaže omezený „rouškováním“.
Děkuji Vám, vážení rodiče, za příkladnou spolupráci, bez které se distanční výuka nemohla obejít. Přeji i Vám, abyste o dovolených nabrali novou energii, a budu se těšit na setkání v novém školním roce.

Přeji všem slunečné prázdninové dny.

Mgr. Eliška Jančíková

Naši absolventi 2021

9.A: Bayerová Agáta, Benčátová Eliška, Boura Tomáš, Cvrk Patrik, Fatka Lukáš, Hora David, Kozický Ondřej, Macháček Martin, Mácha Alex, Nápravníková Natálie, Němcová Klára, Obadal Filip, Procházka Lukáš, Říšská Terezie, Seidlerová Markéta, Soukup Jan, Šimek Martin, Tichota Dominik
Třídní učitelka: Mgr. Patricie Bošková, asistentka: Hedvika Žemličková

9.B: Aronová Nela, Baklaga Larisa, Bicanová Magdaléna, Čeřovský Petr, Fialová Evelína, Halbich Jan, Hnízdil Matyáš, Hnízdil Tadeáš, Matys Adam,
Podlešák Jakub, Rokosová Barbora, Seidler David, Šerý René, Špak Maxim, Tamchyna Filip

Třídní učitelé: Mgr. Kateřina Nedomová, Mgr. Tomáš Hromádka, asistentka: Marcela Kindlová

Závěrečné práce devátého ročníku

Vlivem pandemie covid-19 byly v letošním roce závěrečné práce devátého ročníku zaměřené pouze na zpracování tématu dle vlastního zájmu do powerpointoivé prezentace a vlastní obhajobu závěrečné práce před komisí, rodiči a žáky školy. (Pokračování textu…)