Archiv článků ze dne: 18.11.2021

Informace ke školnímu stravování pro žáky v karanténě

V době karantény a distanční výuky mají žáci nárok na dotovaný oběd. Obědy škola neodhlašuje, odhlášku musí zajistit zákonný zástupce na tel.: 604 457 079 (p. Kincl – vedoucí ŠJ), e-mail: .

Obědy je možné vyzvednout do přinesených nádob v čase 11,00 – 11,30 hodin. U vchodu do budovy C (nejnovější budova) zazvoňte na zvonek „Školní jídelna“. Paní kuchařky si přijdou dolů pro nádoby na oběd a naplněné vám je přinesou zpět. Pouze připomínáme, že oběd nemůže vyzvedávat žák ani jiná osoba v karanténě.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Vedení školy