Archiv článků ze dne: 28.6.2022

Geologická vycházka

Ve středu 22. 6. se naši prvňáčci vypravili na geologickou vycházku s panem Štěpánem Rakem. Cíl byl jasný! Najít zkameněliny živočichů prvohorních moří.
Hledat jsme vyrazili do Žákova lomu ve Velké Chuchli, kam jsme od školy došli během chvilky. Během cesty jsme se dozvěděli, jak takoví dávní živočichové vlastně vypadali. Štěpán nám na začátku naší výpravy slíbil, že zkamenělinu najde úplně každý. A měl pravdu! Stačilo si každý nalezený kámen pečlivě prohlédnout ze všech stran a během chvilky jsme všichni měli zkamenělinu lilijice nebo hlavonožce. Zkusíte to taky?

(Pokračování textu…)

Výsledky testování České školní inspekce v 5. ročníku

V květnu proběhlo ve všech ZŠ testování ČŠI žáků 5. ročníku, nebo 9. ročníku. Na naší škole ČŠI vybrala testování v 5. ročníku. Každý žák vypracoval 3 testy: Český jazyk, Matematika, Dovednosti usnadňující učení.  V následujících grafech je porovnání výsledků našich žáků ve třídě 5. A se všemi testovanými žáky 5. ročníku a ve třídě 5. B se všemi testovanými žáky 5. ročníku.

Jiřina Procházková

(Pokračování textu…)