28. říjen – státní svátek: Den vzniku samostatného československého státu

Před 102 lety se začala psát existence moderního státu. Zástupci Národního výboru (Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiří Stříbrný, František Soukup a Vavro Šrobár), které označujeme za „muže 28. října,“ v Obecním domě v Praze zveřejnili provolání o vzniku Československa a zákon o zřízení samostatného státu. Současně v Ženevě Edvard Beneš s Karlem Kramářem zahájili jednání o státním zřízení budoucího Československa.

Končila první světová válka, z front se vraceli naši vojáci, kteří se hned zapojili do bojů na hranicích nově vzniklého státu. S existencí Československa se totiž nesmířili Němci, Poláci i Maďaři. Řada vojáků ve válce zahynula. Chuchelské oběti připomínají pamětní desky na historické budově naší školy. Začteme-li se, dozvíme se, že padli na všech frontách, ať už za Rakousko-Uhersko nebo jako českoslovenští legionáři za nově vznikající stát. Každoročně si jejich památku připomínáme touto dobou při pietním setkání před školou. Letos vzhledem k epidemiologické situaci se uctění památky padlých a oslava státního svátku uskuteční bez přítomnosti učitelů, žáků i veřejnosti. Vzpomeňte alespoň ve své mysli, v kruhu své rodiny.

Události staré 102 let si můžete připomenout ve videu ze série Slavné dny:

https://www.slavne-dny.cz/episode/526294/den-kdy-vzniklo-ceskoslovensko-28-rijen

Žáci 9. ročníku měli možnost se o průběhu první světové války a vzniku Československa dozvědět už v průběhu září v rámci prezenční výuky. Nahlédli do originálů historických novin z 28. října 1918, vyslechli si příběh chuchelského legionáře z dochovaného ručně psaného deníku, zpracovali informace o legendární bitvě u Zborova a o jednáních T. G. Masaryka, E. Beneše a M. R. Štefánika v záležitosti vzniku samostatného československého státu.

Tomáš Hromádka