28. září – Den české státnosti

V uplynulém týdnu jsme si na druhém stupni v rámci hodin Dějepisu připomenuli, že 28. září slavíme státní svátek – Den české státnosti v souvislosti s výročím mučednické smrti svatého Václava. Český kníže z rodu Přemyslovců, který žil v 10. století, stál za rozšířením křesťanství na našem území a ačkoliv vládl velice krátce, stal se po své smrti ochrácem a zemským patronem.

Dokumenty o životě sv. Václava a svatováclavské tradici:

Dějiny udatného českého národa – sv. Václav (určeno pro 1. – 5. ročník)

Odkaz sv. Václava (od 6. ročníku)

Svatého Václava známe jako asketu, protože příběhy o něm psali mniši, vysvětluje historik Kubín (aktuální rozhlasový rozhovor ČRO-Plus, pro zájemce)

 

Tomáš Hromádka