3. B Týdenní plán

9. – 13. 1. 2023
(orientační)

Český jazyk – příprava na písemnou práci
Učebnice –
Pracovní
Čítanka –
Čítanka prac. s.
_________________________________________________________

Matematika – příprava na písemnou práci
Učebnice Fraus –
Pracovní sešit I. Fraus –
Čtyřlístek I.–
_________________________________________________________
Prvouka – příprava na písemnou práci
Učebnice – str.
Pracovní sešit – str.
___________________________________________________________________

Informace + Akce

Vážení rodiče,
i v mé nepřítomnosti žáci procvičují a připravují se na pololetní písemné práce, které nejspíše budeme psát v týdnu 16. -18.1. 2023.
Budou obsahovat:
16.1. ČJ
– diktát, doplňování y,í u vyjmenovaných slov (B, L), slovní druhy, dokončení souvětí, kořen slova, čtení s porozuměním
17.1. M
– písemné + a -, slovní úlohy, závorky – přednost početních operací, geometrie
18.1. Prv
– práce s mapou ČR (nížiny, vodstvo, pahorkatiny, pohoří, města)
– světové strany + směrová růžice

Každý den
– 10 minut hlasité čtení

Trénovat
– násobilku
– vyjmenovaná slova B, L
Diktáty a příklady dle potřeby.

POZOR !!
Aktuální informace k železničnímu přejezdu.
(pololetní prázdniny 3. 2. 2023 a ředitelská volna)

Pololetní výpis z vysvědčení bude dětem rozdán v pátek 27. 1. 2023.

Z důvodu uzavřeného přejezdu je na dny 30. – 31. 1. 2023 (pondělí, úterý) vyhlášeno ředitelské volno.

Přejezd bude uzavřen:

  • od 26. 1. 2023 od 17, 30 hod. do 1. 2. 2023 do 17, 30 hod. (instalace zabezpečovacího zařízení);
  • od 18. 2. 2023 od 7, 00 hod. do 20. 2. 2023 do 19, 00 hod. (výstavba lávky pro pěší).

Pro žáky ZŠ bude zajištěna náhradní autobusová doprava v pátek 27. 1., ve středu 1. 2. a v pondělí 20. 2. 2023. Autobus pojede:

  • 1x ráno (zastávky Malá Chuchle – Nádraží Velká Chuchle – ZŠ Velká Chuchle)
  • 2x odpoledne (zastávky ZŠ Velká Chuchle – Nádraží Radotín – Zahradnictví – Nádraží Velká Chuchle – Starolázeňská – ulice Paroplavební)

Předpokládané časy odjezdů náhradního autobusu:

  • odjezd ze zastávky Malá Chuchle v 7, 40 hod.
  • odjezd z náměstí Omladiny ve 13,15 hod. a 14,15 hod.