4. A na návštěvě u Pražského Jezulátka

img_2992Ve středu 16. 11. 2016 se 4. A vydala po stopách Pražského Jezulátka. To je ukryté v jednom z nejvýznamnějších pražských kostelů, u Panny Marie Vítězné. Společně s lektory se žáci zamysleli například nad tím, k čemu sloužil a slouží kostel, které místo se jim v chrámu líbí nejvíce nebo co by udělali, kdyby se stali králi a královnami. Dále si děti vyzkoušely kázat z ambonu a měly i krátkou debatu s knězem. Zlatým hřebem programu bylo vystoupání do nejvyšších pater kostelní věže, do kterých je přístup zakázán, a možnost zazvonit si na zvony.