Adaptační kurz 6. tříd 3. – 6. 9. v Březové

Každoročně probíhá na začátku školního roku adaptační kurz dětí, které 5. třídou opouštějí 1. stupeň a míří na stupeň 2. S tímto krokem souvisí změna učitelů, předmětů, kolektivu, který se proměňuje po odchodu dětí na gymnázium a příchodu nových dětí, o chemických změnách v organismu dvanáctiletých nemluvě. Adaptační kurz je jednou z možností, jak se na tento krok (malý pro lidstvo, ale velký pro jednotlivce) připravit. Letos jsme vyrazili na 4 dny do Březové.

 

Je to sice malá ves u Třebíče, ale ocitli jsme se  ároveň v Sherwoodu, Nottinghamu, Karlštejně, středověku i zenové zahradě. V Březové je totiž velký outdoorový resort, který nabízí nespočet atrakcí pro malé i velké: lanová centra, lezecké stěny, únikové hry, lukostřelbu, raftování, Army Games, paintball, koně…

45 novopečených šesťáků a jejich paní učitelky (Bošková, Hrstková, Martin a a Motýlová) nestihli vyzkoušet všechny svody zábavného průmyslu, protože první dva dny se věnovali stmelovacím aktivitám: tvořili pravidla třídy, poznávali své kladné i záporné stránky, sdíleli své úspěchy i nezdary, vymýšleli společně účinnou strategii, jak zdolat Ohradník,  dostat se do Zakázaného města, přejít Bažinu s omezeným počtem kamenů, mlčet, když je potřeba, pomáhat si, když je nejhůř… A když všechno zvládli, mohli testovat hranice svých možností ve Strašidelném hradě, 8 metrů nad zemí na laně, pod střechou Karlštejna v pavoučí síti anebo se jen vyřádit na skákací Bublině nebo v Bongu.

Jak se jim na „adapťáku“ líbilo, je vidět z jejich krátkých reflexí, které si můžete přečíst na přečíst stránce:-).

Ivana Motýlová