Archiv autora: Bc. Jana Miškovská

4.B týdenní plán 4. 6. – 8. 6. 2018

Všichni jsme se s radostí vrátili ze ŠvP a čeká nás posledních pár dní, kdy musíme napnout všechny síly.

Závěrečné písemné práce 

Čj – úterý 5. 6. 2018

M – středa 6. 6. 2018

Př – čtvrtek 7. 6. 2018

Vl – pátek 8. 6. 2018

Pokud bude rozpoložení dětí nevhodné k testům, odložíme Vl a Př na příští týden.

Opakujeme učivo, procvičujeme + nové učivo:

M – plášť krychle a kvádru, desetinná čísla

Př, Vl – souhrnné opakování a procvičování učiva v pracovních sešitech

Plánované akce

8. 6. – FOCENÍ

20. 6. – generálka – AKADEMIE

22. 6. – AKADEMIE

25. 6. – MEMORIÁL J. HAUSNERA (braný den)

29. 6. VYSVĚDČENÍ 

 

4.B týdenní plán do 11. 5. 2018

Čj – shoda přísudku s podmětem, pravopis, věta jednoduchá a souvětí – opakování a procvičování učiva. PS do str. 41

– písemné +, -, x, :. Dělitelnost čísel: 2, 3, 4, 5, 6, 10. procvičování zlomků… PS Čtyřlístek – celý, geometrie

– živočichové v okolí lidských obydlí

Vl – Husitství, Jan Hus

Odevzdat, prosím: KOPIE kartičky pojištěnce, 

Posudek o zdravotní způsobilosti

 

 

 

4.B týdenní plán 16. 4. – 21. 4. 2018

Po 16. 4. – primární preventivní program “Komunikace” (Vítek)

Út 17. 4. – TŘÍDNÍ SCHŮZKY od 17:00 hodin

V pondělí a úterý se budeme, kromě prevence, věnovat školnímu projektu – 8 v životě Karla IV. Výsledky práce budou k vidění ve třídě a poté ve vestibulu školy (naproti ředitelně) příští týden.

Čj – procvičování a opakování učiva, PS do str. 32

M – dělitelnost čísel, geometrické i aritmetické procvičování učiva

PS Hejný do str. 37,

Vl – průmysl v ČR, husitství

Př – Ekosystém park

4.B týdenní plán do 13. 5. 2018

Vážení rodiče,

mnohokrát Vám, děti i má maličkost, děkujeme za podporu a účast na “Velikonočním jarmarku”. Celá třída dostala velkou pochvalu a shodli jsme se, že s výsledkem jsme spokojeni. Odměníme se výletem do Safari, kde budeme spát ve vyhřívaných stanech mezi zvířaty. Toto až v září.

A nyní k učivu: Celý tento týden, tj. do 6. 5. budeme procvičovat a opakovat nabyté vědomosti, aby byly děti co nejúspěšnější v písemných pracích za 3. čtvrtletí.

Po včerejších výkonech upozorňuji, že na vlastivědu a přírodovědu je nutné se průběžně připravovat, aby děti měly souvislosti. Budou proto nosit sešity Vl a Př nosit každý den.

V týdnu  9. 4. – 13. 4. píšeme písemné práce za 3. čtvrtletí:

po 9. 4. matematika

út 10. 4. český jazyk

st 11. 4. vlastivěda

čt 12. 4.  přírodověda

4.B týdenní plán

ČJ – shoda přísudku s podmětem, pravopis, skladební dvojice

PS do str. 26

– PS Čtyřlístek do str. 23, Hejný PS str. 25,26, písemné dělení

Vl – povrch ČR – povodí, pohoří

– ekosystém louka

HERBÁŘ – DO KONCE KVĚTNA 2018 – PODMÍNKY DĚTI ZNAJÍ

23. 3. – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ VE ŠKOLE – AFRIKA – 45,- Kč

27. 3. – VELIKONOČNÍ JARMARK – celodenní akce

Předem rodičům děkujeme za spolupráci a pomoc při organizaci této velkolepé akce.

Pochutiny a nápoje k prodeji prosím dodat nejpozději v úterý ráno.

4.B týdenní plán 5. 3. – 10. 3. 2018

5. 3. odevzdat “Čtenářský deník”

6. 3. “Velikonoce aneb jaro vítej” – kulturně-vzdělávací pořad pro děti, koná se ve škole, akci hradí škola

14. 3. výlet – zámek Loučeň

Školní projekt “Osmičky” – naše třída bude zpracovávat téma “Karel IV. a 8 v jeho životě”, konkrétně: osobní život a založení Nového města.

Projekt – jeho zpracování všemi žáky školy – je a bude k vidění ve vestibulu školy/naproti ředitelně

Čj – Slovesa a slovesný způsob, zejména podmiňovací!!!

– podmět a přísudek, podmětná a přísudková část věty

– shoda přísudku s podmětem – NUTNÉ nosit pracovní sešit

– geo: trojúhelníky, osová souměrnost, obvod a povrch

– převody jednotek, početní operace +,-,x,: pamětně i písemně, slovní úlohy se správným vyjádřením rovnice, zlomky

Vl – třídní projekce – povrch a vodstvo ČR – do 13. 3. – děti se rozdělily do skupinek po 4 a vylosovaly si daný okruh, učí se spolupracovat a komunikovat. Děti vědí, jak má práce vypadat, jaké informace mají zjistit a prezentovat. Test – Lucemburkové

 

– ekosystém louka

– praktická ukázka nerostů, zábavná cvičení

4.B týdenní plán

Velikonoční jarmark – prosím nosit pomůcky na výrobky: vyfouknutá i rozbitá /poloviny/ vajíčka, proutí, zbytky filcu a stuh. Prosím o zapůjčení tavicích pistolí – náboje dokoupím z třídního fondu.

Děti chodí s různými nápady. Vítáme i výrobky z domova např. šperky, ozdoby.

Čj – slovesa – slovesný způsob, časování, mluvnické kategorie, zvratná slovesa. Přísudek a podmět.

M – převody jednotek, dělení, násobení, zlomky, rovnice a slovní úlohy

Geo – konstrukce trojúhelníku – rovnostranný, rovnoramenný trojúhelník

Vl – Lucemburkové

– ekosystém pole, prezentace referátů zvířat /práce ve dvojicích/

Výlet – přihlášky rozdány, je nutné ústřižky odevzdat a přinést peníze

školní projekt – založení Nového města Karlem IV., život Karla IV.

Změna termínu ŠVP – 28. 5. – 1. 6. 2018 – Špindlerův mlýn