Archiv autora: Mgr. Ivana Motýlová

PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2019 – 2020

Na základě vyjádření MŠMT ze dne 15. 6. 2020 je možné od 22. 6. 2020 pořádat tradiční akce, které se váží k závěru školního roku,  např. předávání vysvědčení.

 

Bližší informace k předávání vysvědčení na ZŠ Charlotty Masarykové:

  1. Předávání vysvědčení proběhne dne 30. 6. 2020.
  2. Čas a místo:

I. stupeň

Čas: 8.00 – 8.45 hodin, místo: 1. – 4. ročník v kmenových třídách, V. A a V. B – třídy, ve kterých probíhá výuka od 25. 5. 2020.

II. stupeň

Sezení pod pergolouSezení u jabloně
8,00 – 8,20VI. AVI. B
8,30 – 8,50VII. AVII. B
9,00 – 9,20VIII. AVIII. B
9,30 – 10,00IX. A

 

  1. Děti, které si pro vysvědčení 30. 6. nepřijdou, si mohou vysvědčení vyzvednout v kanceláři školy ve dnech 1. – 3. července v čase 8,00 – 12,00 hodin, popřípadě se dohodnout s třídní učitelkou na jiném termínu předání vysvědčení.
  2. Předávání vysvědčení se mohou účastnit všichni žáci, tzn. i ti, kteří se neúčastnili vzdělávacích aktivit.
  3. Nemusí se dodržovat skupiny 15 osob ani neměnnost skupin.
  4. Žáci, kteří se budou účastnit předávání vysvědčení a neúčastní se vzdělávacích aktivit, musí předložit čestné prohlášení (viz příloha).
  5. Stravování bude zajištěno pouze pro žáky, kteří se účastnili vzdělávacích aktivit. Výdej obědů proběhne mezi 11,00 – 12,30.

 

Informace z MŠMT: https://www.msmt.cz/predani-vysvedceni-se-budou-moci-ucastnit-vsichni-zaci?highlightWords=vysv%C4%9Bd%C4%8Den%C3%AD+2020

Čestné_prohlášení

Členové Klubu mladého diváka snili v úterý Shakespearův Sen čarovné noci

Třetí představení KMD se odehrálo ve Zlaté kapličce. Kombinace Národního divadla, Shakespeara, komedie a ještě dramaturgického úvodu před představením byla velmi lákavá. Ale nám to nestačilo.  Prošli jsme divadlo od základních kamenů včetně sliveneckého až po střechu, pořídili si společné foto na terase a k divadelnímu zážitku si přidali i turistický. Nachodili jsme toho stejně jako ústřední milenecké páry bloudící v lese u Athén, nasmáli jsme se a někdo si dokonce i pospal. Není divu, nejhezčí sny se zdají, když člověk spí, ale i ti, kteří bděli, si divadlo užili. Sen noci svatojánské, který se v překladu Jiřího Joska hraje v Národním divadle pod názvem Sen čarovné noci, je klasika, která potěší.

Ivana Motýlová a členové KMD z 8. a 9. třídy

 

Polytechnická výchova – projekt mechatronika

V pondělí 24. 2. 2020 navštívili žáci 7. B  Střední průmyslovou školu na Smíchově v Preslově ulici. V rámci polytechnické výchovy se zúčastnili projektu Mechatronika. Během 4 vyučovacích hodin pracovali s robotickou  stavebnicí VEX IQ, seznámili se se základním programováním a s 3D tiskem. Pro pochopení práce se stavebnicí byli žáci  rozděleni do skupinek a každá skupinka sestavila robotické auto se senzory. Týmovou práci ukončil dramatický  závod se sestavenými auty na dálkové ovládání, auta projížděla překážkovou dráhu. Nejlepší skupinky byly odměněny výrobky z 3D tiskárny. Projekt bude pokračovat, zúčastní se ho i žáci ze 7.A.

Lenka Kočišová

Přihlášky na střední školu

Vážení rodiče, předvyplněnou přihlášku na střední školu a pokyny, jak postupovat, najdete v následujících odkazech. Přejeme šťastnou ruku při výběru i vyplňování. A hlavně štěstí (podpořené pořádnou přípravou) při zkouškách. M

 

přihláška pro uchazeče z 5. tříd  zde

přihláška pro uchazeče ze 7. tříd zde

přihláška pro uchazeče z 9. tříd: zde

přihláška nevyplněná zde

informace pro rodiče žáků z 9. třídy: zde

informace pro rodiče žáků z 5. a 7. tříd: zde

 

 

Poetické (nikoli politické) setkání

Čtvrtek 13. byl sice hektický, ale rozhodně poetický. Nesl se totiž ve znamení 18. ročníku Poetického setkání, recitační soutěže, která se v chuchelské škole uskutečnila už po osmnácté. Bára a Oliver, naši noví (a skvělí) moderátoři z šestých tříd, připomněli, že 18 let je synonymem pro plnoletost a to že je třeba oslavit. A oslavovali jsme 90 minutami ticha plného  poezie.

Rozhodování poroty nebylo jednoduché.  Ale protože, v ní zasedala Eliška Jančíková, poezii milující paní ředitelka, Lenka Felix, starostlivá paní starostka, a předsedkyně poroty Anita Baselová, krásná a zkušená moderátorka Seznam Zpráv, kouřový signál se po 20minutovém hlasování objevil a toto jsou výsledky.

Do pražského kola postupují: Alex Bayer (3.B), Anežka Riedlbauchová (2.A), Viktorie Lepišová (3.A), Sofie Prýcová (5.A), Eliška Behenská (5.B),  Oliver Král (6.B), Eliška Riedlbauchová (6.B), Agáta Bayerová (8.A) a Evelína Fialová (8.B)

Ocenění získali: Radek Straka (2.A), Kuba Beneš (3.B), Adam Legner (4-A), Agáta Kněžíková (5.B), Jindřich Horáček (6.A), Tomáš Opatrný (6.A) , Adéla Šťastná (7.B), Nelinka Aronová (8.B) a Adéla Huřtáková (9.A)

Všichni ostatní byli: skvělí a najdete je v seznamu recitátorů  (Červánkovou barvou na nebesky modré jsou zapsáni vítězové, sluníčkově žlutou ocenění a černé na bílém ti, kteří krásně recitovali.)

Jak přiblížit výkony a atmosféru Poetického setkání? Zkusím to didakticky: i kdybyste vůbec neslyšeli básně a texty, které našich 30 recitátorů báječně básnicky ztvárnilo, mohli jste vidět na tvářích přítomných rodičů, učitelů či spolužáků úsměv, údiv, něhu, smutek, pochopení či souznění. A překvapení, že je to poezie. A opravdu byla. Opravdu to bylo velmi poetické setkání.        M

Prima den v čistírně odpadních vod

V pátek 7. 2. jsme se vydali s  9. třídou na prohlídku Staré čistírny odpadních vod v Praze – Bubenči. Dozvěděli jsme se, jak probíhal proces čištění, a prohlédli jsme si překrásné prostory staré čističky, která patří mezi nejkrásnější industriální památky Evropy. Pohybovali jsme se v  podzemí, viděli jsme stroje, které se používaly při čištění vody od počátku 20. století a které jsou dodnes funkční. Svezli jsme se i na prámu.

Užili jsme si nejen vlastní prohlídku čističky, ale i cestu do Bubenče. Prošli  jsme nádherně revitalizovanou Stromovkou, ukázali jsme si Planetárium, budovu Maroldova panoramatu, budovu Knihovny Národního muzea a opravovanou Šlechtovu restauraci. Viděli jsme i novou čističku odpadních vod pro Prahu, která stojí  na Císařském ostrově. Byl to prima den, třebaže jsme ho strávili v čističce.

L. Kočišová

 

 

(Pokračování textu…)

Větrné info pro rodiče

Vážení rodiče, protože s orkánem v Česku máme pramálo zkušeností, necháváme na Vás, abyste posoudili, do jaké míry je pro vaše dítě dnešní cesta do školy bezpečná a zda pro ně nebude lepší zůstat doma v závětří. Tato informace se týká především rodičů dětí dojíždějících z větší dálky.