Archiv autora: Mgr. Ivana Motýlová

Poetické (nikoli politické) setkání

Čtvrtek 13. byl sice hektický, ale rozhodně poetický. Nesl se totiž ve znamení 18. ročníku Poetického setkání, recitační soutěže, která se v chuchelské škole uskutečnila už po osmnácté. Bára a Oliver, naši noví (a skvělí) moderátoři z šestých tříd, připomněli, že 18 let je synonymem pro plnoletost a to že je třeba oslavit. A oslavovali jsme 90 minutami ticha plného  poezie.

Rozhodování poroty nebylo jednoduché.  Ale protože, v ní zasedala Eliška Jančíková, poezii milující paní ředitelka, Lenka Felix, starostlivá paní starostka, a předsedkyně poroty Anita Baselová, krásná a zkušená moderátorka Seznam Zpráv, kouřový signál se po 20minutovém hlasování objevil a toto jsou výsledky.

Do pražského kola postupují: Alex Bayer (3.B), Anežka Riedlbauchová (2.A), Viktorie Lepišová (3.A), Sofie Prýcová (5.A), Eliška Behenská (5.B),  Oliver Král (6.B), Eliška Riedlbauchová (6.B), Agáta Bayerová (8.A) a Evelína Fialová (8.B)

Ocenění získali: Radek Straka (2.A), Kuba Beneš (3.B), Adam Legner (4-A), Agáta Kněžíková (5.B), Jindřich Horáček (6.A), Tomáš Opatrný (6.A) , Adéla Šťastná (7.B), Nelinka Aronová (8.B) a Adéla Huřtáková (9.A)

Všichni ostatní byli: skvělí a najdete je v seznamu recitátorů  (Červánkovou barvou na nebesky modré jsou zapsáni vítězové, sluníčkově žlutou ocenění a černé na bílém ti, kteří krásně recitovali.)

Jak přiblížit výkony a atmosféru Poetického setkání? Zkusím to didakticky: i kdybyste vůbec neslyšeli básně a texty, které našich 30 recitátorů báječně básnicky ztvárnilo, mohli jste vidět na tvářích přítomných rodičů, učitelů či spolužáků úsměv, údiv, něhu, smutek, pochopení či souznění. A překvapení, že je to poezie. A opravdu byla. Opravdu to bylo velmi poetické setkání.        M

Prima den v čistírně odpadních vod

V pátek 7. 2. jsme se vydali s  9. třídou na prohlídku Staré čistírny odpadních vod v Praze – Bubenči. Dozvěděli jsme se, jak probíhal proces čištění, a prohlédli jsme si překrásné prostory staré čističky, která patří mezi nejkrásnější industriální památky Evropy. Pohybovali jsme se v  podzemí, viděli jsme stroje, které se používaly při čištění vody od počátku 20. století a které jsou dodnes funkční. Svezli jsme se i na prámu.

Užili jsme si nejen vlastní prohlídku čističky, ale i cestu do Bubenče. Prošli  jsme nádherně revitalizovanou Stromovkou, ukázali jsme si Planetárium, budovu Maroldova panoramatu, budovu Knihovny Národního muzea a opravovanou Šlechtovu restauraci. Viděli jsme i novou čističku odpadních vod pro Prahu, která stojí  na Císařském ostrově. Byl to prima den, třebaže jsme ho strávili v čističce.

L. Kočišová

 

 

(Pokračování textu…)

Větrné info pro rodiče

Vážení rodiče, protože s orkánem v Česku máme pramálo zkušeností, necháváme na Vás, abyste posoudili, do jaké míry je pro vaše dítě dnešní cesta do školy bezpečná a zda pro ně nebude lepší zůstat doma v závětří. Tato informace se týká především rodičů dětí dojíždějících z větší dálky.

Přihlášky na střední školu

Vážení rodiče, předvyplněnou přihlášku na střední školu a pokyny, jak postupovat, najdete v následujících odkazech. Přejeme šťastnou ruku při výběru i vyplňování. A hlavně štěstí (podpořené pořádnou přípravou) při zkouškách. M

 

přihláška pro uchazeče z 5. tříd  zde

přihláška pro uchazeče ze 7. tříd zde

přihláška pro uchazeče z 9. tříd: zde

přihláška nevyplněná zde

informace pro rodiče žáků z 9. třídy: zde

informace pro rodiče žáků z 5. a 7. tříd: zde

 

 

Deváťáci už vědí o jaderném odpadu téměř vše

V úterý 17. 12. 2019 navštívila 9. třída v rámci výuky chemie informační centrum Správy úložišť jaderného odpadu (SÚRAO).
Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o zdrojích energie v České republice i ve světě.
Nezbytným zdrojem je jaderná energie. Velkým problémem je radioaktivní odpad. Správa úložišť zajišťuje bezpečné ukládání radioaktivního odpadu a plánuje  vybudování hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. Informace o této problematice jsme získali ze zajímavé prezentace, interaktivních panelů a z besedy.
Při návratu následovala prohlídka nádherné vánoční výstavy pod Betlémskou kaplí, vánoční trhy na Staroměstském náměstí  a procházka vánoční Prahou přes Karlův most. Lenka K

Síla lidskosti

Tak se jmenuje film o muži, který před začátkem 2. světové války zachránil v Československu 669 dětí židovského původu, jimž našel adoptivní rodiče ve Velké Británii. Jmenoval se Nicholas Winton. Na film, který pro školy promítali v radotínském kině 12. prosince, navazovala beseda o filmu a siru Wintonovi s dramaturgem Zdeňkem Tulisem. Velkou sílu lidskosti pocítili na vlastní kůži naši osmáci a devátá třída.

(Pokračování textu…)