Archiv autora: Mgr. Jiřina Procházková

Perníkové chaloupky

V hodinách pracovních činností si žáci 7. ročníku upekli a nazdobili perníčky.

Někteří zvládli i perníkovou chaloupku.

Certifikované testování ČŠI

Výběrové zjišťování pokrylo použitými 21 testy z jednotlivých předmětů, kombinací předmětů a vzdělávacích oblastí doposud největší část Rámcového vzdělávacího programu ZV ze všech proběhlých celoplošných a výběrových zjišťování realizovaných Českou školní inspekcí.

Naši žáci 9. třídy byli testováni z Anglického jazyka, Matematiky a Výchovy ke zdraví.