Archiv autora: Mgr. Jiřina Procházková

Plán na týden od 16. 4. do 22. 4.

 

Pondělí 16. 4.

Prevence – Komunikace ve třídě –  4. A, 4. B

 

Úterý 17. 4.

Úřad práce

– Informační a poradenské středisko – 8. A

 

Třídní schůzky

1. – 5. ročník – 17:00

6. – 9. ročník – 17:30

 

Středa 18. 4.

Čtení v MŠ – 6. A,  6. B

 

Pátek 20. 4.

Huť František Sázava – výlet – 2. A, 5. B

Divadlo v Dlouhé – Komáři se ženili – 3. A, 3. B

Certifikované testování ČŠI

Výběrové zjišťování pokrylo použitými 21 testy z jednotlivých předmětů, kombinací předmětů a vzdělávacích oblastí doposud největší část Rámcového vzdělávacího programu ZV ze všech proběhlých celoplošných a výběrových zjišťování realizovaných Českou školní inspekcí.

Naši žáci 9. třídy byli testováni z Anglického jazyka, Matematiky a Výchovy ke zdraví.

 

 

 

 

Certifikované testování ČŠI

Ve dnech 12. a 13. května proběhlo na naší škole v 9. ročníku testování NIQUES. Česká školní inspekce každoročně provádí výběrové zjišťování výsledků žáků.

Letos bylo zaměřeno na oblast společenskovědních a přírodovědných předmětů  žáků 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Zjišťování probíhalo v cca 2500 školách. Cílem výběrového zjišťování je poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených dovedností.

Sestavení testů:

Za každou správně vyřešenou otázku žák body získal, za chybně vyřešenou nebo vynechanou otázku body nezískal, ani neztratil. Podíl počtu získaných bodů a počtu otázek v celém testu udává průměrnou úspěšnost v testu.

Úlohy v každém testu byly rozděleny do tří tematických částí podle toho, kterého předmětu se týkaly. Podle úspěšnosti dosažené v první polovině testu (hranicí byla úspěšnost 67 %) se žákovi ve druhé polovině testu zobrazily buď úlohy základní obtížnosti, nebo úlohy vyšší obtížnosti.

V níže uvedených grafech je porovnání průměrných výsledků žáků naší školy s průměrnými výsledky všech testovaných žáků.

Kromě úspěšností v celém testu jsou v grafu prezentovány i úspěšnosti v jednotlivých tematických částech testu představujících jednotlivé zastoupené předměty.

Společenskovědní přehled

Společenskovědní

Přírodovědný přehled

Přírodovědný