Archiv autora: Základní škola

Novinka pro výlety a školy v přírodě: Posudky o zdravotní způsobilosti platí dva roky!

Hygienická stanice hlavního města Prahy jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v Praze informuje rodičovskou veřejnost, že novelou zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (zákonem č. 202/2017 Sb., který mění zákon o specifických zdravotních službách) došlo s platností od 1. 11. 2017 k očekávané změně v platnosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na škole v přírodě či zotavovací akci na dobu dvou let místo dosavadního jednoho roku. Tento posudek je v platnosti po celou dobu, pokud nedojde ke změně zdravotního stavu dítěte

VIII. A a indiáni

28. března se třída VIII. A vydala do Náprstkova muzea. Čekal ji tam lektorovaný program Putování Severní Amerikou v rámci nové výstavy Indiáni. Třída si zažila putování od Mexika přes Velké pláně až k Arktidě. Na závěr programu byla připravena výtvarná dílna, kde žáci zkoušeli zdobit kousky kůže tradiční korálkovou metodou.

(Pokračování textu…)

Informace k ochraně osobních údajů

Vážení rodiče!

Dne 25. května 2018 vstoupí v zemích EU v platnost nové nařízení, které podstatným způsobem mění zacházení s osobními údaji a jejich zpracování ve všech zemích Evropské unie. Jedná se o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, kterému se pracovně říká „Nařízení GDPR“.

Text Nařízení naleznete na adrese: https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds-3938/p1=3938

Změny, které toto nové nařízení přináší, spočívají především v důslednější ochraně spravovaných osobních údajů všech jejich nositelů, mezi které patří samozřejmě i Vaše děti. Od momentu platnosti Nařízení GDPR budou muset všichni správci osobních údajů (v tomto případě i naše základní škola) začít lépe chránit spravované údaje, což se samozřejmě projeví i ve zvýšení stupně zabezpečení proti jejich zneužití.

Zákonnost zpracování osobních údajů (zpracováním je míněno skladování či přechovávání osobních údajů) je definována článkem č. 6 Nařízení GDPR, kde je v odstavci 1 vyjmenováno šest podmínek, za kterých může správce osobní údaje zpracovávat.

(Pokračování textu…)

Osmičková lavina pokračuje: Vladimír Remek – první Čech ve vesmíru (1978)

Před čtyřiceti lety v rámci projektu Interkosmos se objevil ve vesmíru zástupce jiného státu než Spojených států amerických a Sovětského svazu, Čechoslovák Vladimír Remek. Ve vesmíru prožil 7 dní, 22 hodin a 17 minut. Tuto skutečnost připomínají žáci 6. B na zvláštní nástěnce před ředitelnou v hlavní budově školy. Projekt Osmičová lavina pokračuje… (Pokračování textu…)

Matematická olympiáda 2017 – 2018

Na naší škole, jako již tradičně, proběhla na 1. stupni  matematická  olympiáda. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – první kategorií byly 2. a 3. třídy, druhou žáci 4. a 5. tříd. Úlohy se opíraly  o zkušenosti a logické uvažování samotných žáků.

S výsledky jsme byli více než spokojeni a máme z nich velikou radost. Žáci naší školy obecně podávají nadprůměrné výkony, umějí samostatně uvažovat a vytvářet nové konstrukty. S podrobnými výsledky Vašich dětí Vás seznámí třídní učitelé.

Všem účastníkům olympiády gratulujeme a děkujeme za účast. Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo v tělocvičně naší školy. Vyhlášeni byli nejlepší olympionici po ročnících, tedy 1. až 3. místo druhých, třetích, čtvrtých a pátých tříd. Odměna byla sladká. Malou ochutnávku můžeme nabídnout z několika fotografií pod textem.

Novou zkušeností i zážitkem pro vítěze druhé kategorie bude „Matematické putování“. Zajímavá matematická soutěž pořádaná Univerzitou Karlovou v Praze, do které jsme se směle přihlásili.

Bc. Jana Miškovská

(Pokračování textu…)