Archiv autora: Základní škola

Pozvánka na schůzku Spolku rodičů

Spolek rodičů při ZŠ Velká Chuchle

zve rodiče žákyň a žáků školy na

SCHŮZKU SPOLKU,

 

která se bude konat 13.9. 2018 od 16.00 hodin ve třídě 4.A v přízemí nové přístavby školy.

Program:

– diskuze, náměty k činnosti Spolku

– schválení výše finančního příspěvku

– schválení návrhu rozpočtu pro nový školní rok

– projednání zprávy o činnosti a hospodaření spolku ve školním roce 2017/18

– volba nových členů výboru

 

 

 za radu spolku vás zve Hana Lošťáková

Chceš připravovat časák?

Rád/a píšeš o zajímavých věcech? Chceš se zviditelnit? Fotografuješ? Kreslíš komixy? Rád/a pracuješ na počítači? Chceš obětovat chvilku svého volného času pro druhé? Pokud jsi alespoň jednou odpověděl/a ano, pak přijď na úvodní schůzku redakce školního časopisu Hlásná trouba, která se bude konat v úterý 11. září 2018 o velké přestávce v třídě VI. B.

Tvorba školního časopisu je doporučena pro zájemce z 3. – 9. ročníku s domácím přístupem k internetu.

Na setkání se těší

Tomáš Hromádka

P.S. Hlásnou troubu z minulých let lze najít na internetu na adrese https://www.schoolpressclub.com/skoly/hlasna-trouba

 

Kroužek Věda nás baví začne v říjnu

Kroužek pro děti VĚDA NÁS BAVÍ – děti se v kroužku hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis), prozkoumáme rostlinou i živočišnou buňku, vytvoříme nenewtonskou kapalinu, pronikneme do mechaniky dýchání i atomu a zabrousíme i do historie k Archimédovi a jeho vynálezům. Zkrátka vyzkouší si, jaké to je, stát se na chvíli malým vědcem.
Lekce jsou naprosto bezpečné a vhodné už pro děti od 6 do 12 let.
Přihlášky a více informací na webu kroužky VĚDA NÁS BAVÍ.