Archiv autora: Mgr. Iva Suchomelová

MŠ navštívila třetí třídy

Ve středu 28. 2. 2018 se přišli podívat do 3. A a 3. B předškoláci z MŠ Velká Chuchle. Třeťáci předškolákům na úvod přednesli několik básniček, a potom následovalo společné tvoření papírových krabiček. V krabičkách si děti odnesly rozstříhanou abecedu nebo číselnou řadu, kterou si mohly sami sestavovat a tím i trénovat. Celá akce se všem moc líbila a byla velice dojemná.

 

3.B Týdenní plán

 

 3.B Týdenní plán 21. – 25. 5. 2018
 

průběžně

ČJ – čtení dle potřeby
Čtenářské deníky vybírám vždy koncem měsíce.
Vyjm. sl. po B, L, M, P, S, V, Z + vyjímky z Ypsiloňáčku
Rozbor vět
(určit slovní druhy, základní skladební dvojice, vypsat podst. jm. a slovesa a určit u nich mluvnické kategorie)M –trénujeme násobilku , dělení, sčítání a odčítání pod sebou trojciferných čísel

PROSÍM,
TRÉNUJTE KAŽDÝ DEN V KRÁTKÝCH INTERVALECH !!!!!!

Dú mají žáci zapsaný v úkolníčku.
Prosím o pravidelnou kontrolu, jelikož tam také zapisujeme různé změny a další informac1e.

ČJučebnice do  str. 142
prac. sešit do str. 32
vyjmen. slova str. 57
Mučebnice do str. 85 (mimo str.72,73)
prac. sešit do str. 30 (mimo 18/1 a 20/ 1,2)
II.díl minutovky do str. – individuálně
Čítankaučebnice do str. 120
prac. sešit do str.19
Prvučebnice do str. 67 +50,51 (mimo 52 – 61)
prac. sešit do str. 33 + 25 (mimo 26 – 31)
Další info

 

V pondělí  28. 5. donést podepsané prohlášení na Švp s potvrzeným prohlášením od lékaře a 100,- Kč na divadlo.

23. 5. výlet Křivoklát – Ekocentrum – s programem

8. 6. Focení

Závěrečné písemné práce budeme psát v týdnu 28. 5. – 1. 6.

11. – 15. 6. – Švp Vlašim

21. 6. Divadlo v Dlouhé – Široký, Bystrozraký, Dlouhý
100,- Kč

 

 

 

Čáry – máry v druhých třídách

30. 10. jsme strašili v Chuchelském Háji.
Patroni z osmé třídy si pro nás připravili různé aktivity (hledání pokladu, věštění, vaření lektvaru…)

 

Daltonské vyučování – Naši skřítci

30. 9. 2016 se obě druhé třídy vypravili do Chuchelského Háje za skřítky, kteří se pomocí větrného výru ze svého obydlí dostali do lesa. Les je pro ně neznámý, a proto jsme se rozhodli skřítkům postavit domečky.

 

Den vody

20. 4. se žáci prvního stupně zúčastnili projektového den “Voda” u Lahovické nádrže.

Celý program si pro žáky připravily Lesy hl. m. Prahy. Na žáky čekala vodní stezka se stanovišti o životě ve vodě i kolem vody, s lovením vodní drobotiny. Součástí programu byly také ukázky kůží vodních živočichů a představení rybářského řemesla spolu s vyzkoušením pomůcek rybáře.

04-20- Den vody (1) 04-20- Den vody (13) 04-20- Den vody (9)