Cizí jazyky

Z cizích jazyků se na naší škole vyučuje Anglický jazyk, v 1. a 2. ročníku jednu hodinu týdně, od 3. ročníku čtyři hodiny týdně.

Výuku angličtiny na naší škole vedou  Mgr. Dana Martin, Bc. Pavla Obadalová, Mgr. Patricie Bošková, Mgr. Monika Vlasáková, Mgr. Zuzana Minářová


Na druhém stupni probíhá také výuka Německého jazyka 
v rámci povinného předmětu od 7. třídy. Výuku vedou Mgr. Renata Králová a Mgr. Kateřina Nedomová.Výuka angličtiny v 1. a ve 2. třídě probíhá formou hry (písničky, obrázky, říkanky) a směřuje k vybudování základní slovní zásoby (barvy, číslovky, zvířata, oblečení, části těla, ovoce a zelenina…) a jednoduchých větných konstrukcí (It is a/an…, I have got a/an…., I like/I don´t like…).

Ve 3. a 4. třídě používáme učebnici Happy street, od 5. třídy začínáme s řadou Hot Spot. Od 7. do 9. třídy vyučujeme podle učebnice Project 2-4 (studentský i pracovní sešit a audiokazeta).

Od 5. třídy je samozřejmostí skupinová práce, tvorba vlastních tematických projektů (My Family, My House, The Animal…), práce se slovníkem, multimediální  výuka, aktivní používání jazyka formou rozhovorů, atd.

Výuku angličtiny doplňuje možnost Anglické konverzace podle zájmu žáků (1 hodina týdně) a dále mimoškolní aktivity. 

Výuka cizích jazyků je na naší škole na velmi kvalitní úrovni. Dokladem je fakt, že nadaní žáci průběžně mají vynikající úspěchy v soutěžích a olympiádách zejména z Anglického jazyka.