Dětský den

Ani jsme se nenadáli a je to tady – 1. 6. Dětský den!!!

Včera jsme museli všichni dokázat, že máme opravdové sportovní nadání. A ukázalo se, že máme!!! Alespoň všechny děti v družině ano!

Při včerejším pětiboji jsme museli skákat do dálky z místa, házet na cíl, rychle běhat, skákat přes švihadlo a do určeného prostoru hodit několik přesných míčů.

Ty nejlepší výkony byly ohodnoceny medailemi, ale ani ostatní děti nepřišly zkrátka. Sladká odměna, kterou všichni dostali, zmizela ve chvilce.

Děkujeme všem za úžasné sportovní nasazení a těšíme se na příští setkání!