Doplňkové informace pro zákonné zástupce žáků 1. stupně související s obnovením provozu školy od 25. 5. 2020

Přehled časů – dopolední program, oběd a odpolední program * Platby za školní družinu

1) Přehled časů – dopolední program, oběd a odpolední program

 Konec dopoledního programu s TUObědy od – doKonec odpoledního programu

programu

I. A12,00 (včetně oběda)*11,00 – 11, 2516,00
I. B12,00 (včetně oběda) *11,25 – 11,5016,00
II. A11,4511, 50 – 12,0515,00
II. B11,4512,05 – 12,2015,00
III. A12,3013,05 – 13,2016,00
III. B12,3013,20 – 13,3516,00
IV. A12,3512,20 – 12,3512,35
V. A12,5012,35 – 12,5012,50
V. B13,0512,50 – 13,0513,05

*Pokud vaše dítě nebude chodit na oběd, spojte se s TU a domluvte se individuálně na čase vyzvedávání Vašich dětí.

 

2) Školní družina – platby

Výše platby za školní družinu bude upravena vzhledem k omezenému režimu ŠD. Vyúčtování plateb za školní družinu ve školním roce 2019/2020 bude provedeno po skončení školního roku (konec června). Přeplatky budou vráceny začátkem července.